Vyhlásenia

Stanoviská a vyhlásenia Slovenského Hnutia Obrody.

Vyhlásenie SHO k členstvu Slovenskej republiky v EÚ

Vyhlásenie SHO k členstvu Slovenskej republiky v EÚ

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia.

 

Vyhlásenie k hackerskému útoku

Vyhlásenie k hackerskému útoku

Slovenské Hnutie Obrody so znepokojením vníma masívnu mediálnu podporu protislovenských klík, ktorej jediným cieľom je vyvolávať v ľuďoch pocit nenávisti k vlastnému štátu a všetkému národnému, ktoré je v médiách úmyselne označované ako fašistické.

 

Vyhlásenie delegátov Snemu SHO k politickej budúcnosti nášho hnutia

Vyhlásenie delegátov Snemu SHO k politickej budúcnosti nášho hnutia

Delegáti snemu súhlasia s registrovaním Slovenského Hnutia Obrody na Ministerstve vnútra SR ako politického hnutia, ako aj s tým, aby sa naše hnutie v budúcnosti uchádzalo o dôveru voličov vo voľbách.

 

Stanovisko Slovenského Hnutia Obrody k dohode o TTIP

Stanovisko Slovenského Hnutia Obrody k dohode o TTIP

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby sa pripojili k petícii proti Transatlantickému obchodnému a investičnému partnerstvu (TTIP).

 

Vyhlásenie Predsedníctva SHO k interrupciám

Vyhlásenie Predsedníctva SHO k interrupciám

Predsedníctvo SHO sa jednoznačne stavia za ochranu života od počatia a potrat, tzv. interrupciu považuje za vraždu živého človeka. Odmietame materialistickú ideológiu považujúcu plod dieťaťa za zhluk buniek.

 

Vyhlásenie Predsedníctva SHO k parlamentným voľbám 2016

Vyhlásenie Predsedníctva SHO k parlamentným voľbám 2016

Boj za víziu nového a silného Slovenska sa nemôže zúžiť len na politický zápas za odstránenie súčasných skorumpovaných a dekadentných politikov.

 

Azylová politika musí zostať v slovenských rukách

Azylová politika musí zostať v slovenských rukách

Slovenské Hnutie Obrody je zásadne proti prijímaniu migrantov, ktorých Slovenskej republike nanucuje Európska únia. Azylová politika musí zostať výlučne v slovenských rukách.

 

Zotrvávanie Slovenska v NATO je za súčasných podmienok neakceptovateľné

Zotrvávanie Slovenska v NATO je za súčasných podmienok neakceptovateľné

Slovenské Hnutie Obrody konštatuje, že činnosť Severoatlantickej aliancie je dlhodobo v priamom rozpore s pôvodnou myšlienkou vzniku mierového obranného uskupenia, ktorá stála pri jeho zrode v roku 1949.

 
Staršie články