Projekt Staráme sa

Vzhľadom na ťaživé životné situácie v mnohých rodinách na Slovensku sme sa rozhodli venovať zvýšenú pozornosť práve sociálnym veciam. Uvedomujeme si zhoršujúce sa spoločenské i ekonomické postavenie nejednej slovenskej rodiny. Toto všetko nás motivovalo iniciovať projekt Staráme sa, vďaka ktorému pomáhame sociálne slabším domácnostiam. Pomáhame už 14 rodinám s 56 deťmi v mestách Nitra, Vráble, Žilina, Rajec, Lučenec, Stropkov, Trnava a Svidník. Okrem finančnej a potravinovej pomoci sa snažíme poskytnúť deťom aj rôzne možnosti aktívneho využitia voľného času. Napr. návštevy historických pamiatok, Medzinárodný deň detí, turistické vychádzky... Obroda národa i spoločnosti musí začať od nás samých. Dobrým a zodpovedným Slovákom nie je človek vyhovárajúci sa na nedostatok možností, ale ten, kto pomáha druhým. Ten, kto je svojím správaním príkladom pre ostatných.

 

Prilož ruku k spoločnému dielu

Touto cestou vyzývame vás všetkých, ktorí môžete akýmkoľvek spôsobom prispieť do projektu Staráme sa, aby ste kontaktovali koordinátora projektu Pavla Soóša na telefónnom čísle 0907 316 163 alebo mailom na staramesa@sho.sk. Rodiny uvítajú akúkoľvek materiálnu pomoc, od potravín až po školské pomôcky.

Sociálne slabým rodinám v rámci projektu Staráme sa pomáhame aj vďaka vašim 2% z dane.

Pavol Soóš: Vlak, ktorý sme rozbehli v roku 2011 sa už nedá zastaviť

Pavol Soóš: Vlak, ktorý sme rozbehli v roku 2011 sa už nedá zastaviť

Veci, ktoré majú zmysel sa oplatí robiť. Oplatí sa im venovať čas, financie, pretože prinášajú výsledky. Hrdí sme zvlášť na to priatelia, že to všetko sme dokázali spolu s vami bez eurofondov.

 

Šťastné a veselé. Aj vďaka projektu Staráme sa

Šťastné a veselé. Aj vďaka projektu Staráme sa

Vianoce sú pre väčšinu z nás najkrajším a najsilnejším sviatkom roka. Hlavným dôvodom sú hodnoty, ktoré sa s nimi spájajú. Pre nás je to aj čas, ktorý venujeme rodinám v núdzi.

 

Mikulášska tradícia. Odkaz na ktorý sme hrdí

Mikulášska tradícia. Odkaz na ktorý sme hrdí

Vlastenectvo a kresťanstvo môžu mať aj iný rozmer, než na aký sme zvyknutí zo súčasných médií. Napĺňanie duchovnej podstaty slovenských kresťanských tradícií je súčasťou vízie nášho hnutia.

 

Deti z Rajca privítal hrad Strečno

Deti z Rajca privítal hrad Strečno

Prázdniny sa chýlia ku koncu a preto sme sa rozhodli, že s deťmi z Rajca navštívime hrad Strečno a okolitú prírodu.

 

Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať

Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať

V máji sme do nášho projektu Staráme sa zaradili novú rodinu z Nitry. Ich zlú sociálnu situáciu komplikoval aj problém s posteľami. Náš aktivista Štefan Polačik sa rozhodol, že rodine pomôže.

 

Našou prioritou je výchova mládeže k vlastenectvu

Našou prioritou je výchova mládeže k vlastenectvu

Róbert Švec: „Je potrebné, aby mládež poznala našu históriu a významné osobnosti, pretože iba vzdelaná mládež môže byť základom nového a silného Slovenska.“

 

Pre rodinu v Rajci sme zabezpečili nové bývanie

Pre rodinu v Rajci sme zabezpečili nové bývanie

Veríme, že každá slovenská rodina a deti zvlášť, majú právo vyrastať v primeraných, dôstojných podmienkach.

 

Budúcnosť bude zrkadlom našich činov v súčasnosti

Budúcnosť bude zrkadlom našich činov v súčasnosti

Na počiatku všetkého bola myšlienka. Skvelá myšlienka. Rozhodli sme sa, že za Slovenské Hnutie Obrody musia hovoriť skutky, pretože samotné slová nedokážu zmeniť svet, ten dokážu zmeniť len činy.

 
Staršie články