Priatelia

Spájame slovenské a slovanské vlastenecké sily pre lepšie a silnejšie Slovensko a celé slovanské spoločenstvo. Za týmto cieľom združujeme, podporujeme a spolupracujeme s jednotlivcami a organizáciami so zdravým pohľadom na svet. Spolu dokážeme viac!

 

Priatelia na Slovensku

Panslovanská Únia

www.slovenskeslovo.sk

Zmyslom založenia a existencie PanSÚ je oživenie, nové formulovanie, šírenie a obhajoba myšlienok panslavizmu v spoločnosti. Veríme, že Slovania nájdu spoločnú reč v integrujúcej sa Európe – v spoločnom európskom dome. Slovanské národy majú Európe čo ponúknuť a sme presvedčení, že ich kultúra sa stane jedným zo životodarných zdrojov, ktoré vytvoria alternatívu konzumnej spoločnosti nášho veku.

 

Združenia slovenskej inteligencie Korene

Spoločnosť slovenskej inteligencie – KORENE, Stála konferencia slovenskej inteligencie – SLOVAKIA PLUS, Slobodná rada slovenského národa – Obnovená SNR

 

Matica slovenská

www.matica.sk

Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Úlohy zverené Matici slovenskej štátom sú najmä upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, robiť základný slovakistický výskum, podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt, zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky atď.

 

Priatelia v zahraničí

Národný Sobor Moskva

Moskovské oddelenie celoruského vlasteneckého a spoločenského hnutia Národný Sobor.

 

Dobrovoľník

www.rusdobrovoletz.ru

Pravoslávny vojensko-vlastenecký klub.

 

Tábor veľkého Poľska

Združenie nasledujúce politické myšlienky predvojnového Tábora veľkého Poľska Romana Dmowského.

 

Srbské národné hnutie 1389

www.snp1389.rs

Srbské národné hnutie 1389 je vlastenecké občianske združenie v Srbsku.

 

Združenie Patriotský Front

www.patriotskifront.rs

Združenie vojnových veteránov srbských zemí 1990-1999 Patriotski Front.

 

Asociácia Stjag

www.stjag.ru

Asociácia vojensko-vlasteneckých klubov Stjag.