Členovia Predsedníctva SHO

Reprezentujeme naše hnutie a sme na to hrdí.

 

Mgr. Róbert Švec

predseda SHO

Patrí medzi prvých signatárov vzniku nášho hnutia. Vyštudoval Trnavskú univerzitu, odbor politológia. V súčasnosti pracuje pre Slovenské Hnutie Obrody.

Nikdy som nezapochyboval o myšlienkach a zásadách na ktorých stojí naše občianske hnutie a čas dokazuje, že môj postoj bol správny. Výsledky našej práce sú tou najlepšou vizitkou nášho snaženia a činnosti. Vo svojej práci sa okrem iného riadim aj výrokom Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“

 

Štefan Polačik

podpredseda SHO

Po skončení štúdia na potravinárskej škole pracoval a žil vo viacerých štátoch západnej Európy. Láska k vlasti ho napokon vždy priviedla späť domov. Keď spoznal Slovenské Hnutie Obrody, rozhodol sa stať sa členom SHO a tým podporiť šírenie vlasteneckej myšlienky a tradičných hodnôt na Slovensku.

Keď každý prispeje svojou troškou na dobrú vec, svet bude lepší. Ja chcem tou svojou troškou prispieť do Slovenského Hnutia Obrody.

 

Mgr. Pavol Soóš

tajomník SHO

Vyštudoval Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor environmentalistika. V súčasnosti pracuje v poľnohospodárskom sektore.

Za jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote považujem vstup do SHO. Je to presne tá organizácia, ktorú som dlhé roky hľadal. Mojou srdcovou záležitosťou je projekt Staráme sa, ktorý sa nám darí úspešne budovať po celom Slovensku a nezastavíme sa, kým nebude postarané aj o posledného poctivého a statočného Slováka. Môj obľúbený nadčasový výrok od pána prezidenta Jozefa Tisa: „My sa môžeme pominúť, a my sa pominieme rad-radom, ale zostane za nami, lebo zostať musí - národ.“

 

Ing. Maroš Sabolčák

regionálny zástupca SHO pre Nitru

Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. V súčasnosti pracuje v potravinárskom priemysle vo vrcholovom manažmente.

„Každá zmena, ak má byť trvalá musí vychádzať od jednotlivca. Zmeň svoje myslenie a konaj v zmysle pravých hodnôt. Zmeň seba, zmeň svoje okolie, obec, štát... zmeníš svet.“ To prvé som už urobil. Je čas sa posunúť ďalej. Preto sa angažujem v Slovenskom Hnutí Obrody. Slovenské Hnutie Obrody vychádza z hodnôt, ktoré sú mi blízke a ponúka pozitívnu zmenu pre ľudí, národ a štát.

 

Marián Chudý

regionálny zástupca SHO pre Trnavu

Slovenské Hnutie Obrody ma oslovilo svojimi hodnotami a aktivitami, vďaka ktorým pomáha ľuďom v núdzi. Som hrdý na to, že som Slovák, a preto chcem priložiť ruku k dielu a spoločnými silami vrátiť Slovensko Slovákom. Som vďačný za to, že môžem byť súčasťou nášho hnutia.

Kto nechce, hľadá výhovorky, kto chce, hľadá riešenia, a preto niektorí ľudia iba snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú.

 

Ing. Juraj Chromčo

regionálny zástupca SHO pre Prešov

Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Žijeme v časoch, kedy čelíme rozkladu tradičných hodnôt a negatívnemu mentálnemu nastaveniu spoločnosti voči hodnote života, vytráca sa prirodzená spolupatričnosť a vzorom správania je jednotlivec so „širokými lakťami“ ženúci sa hlava-nehlava iba za svojimi „potrebami“.

Stojíme pred neľahkou úlohou, zastaviť prehlbujúci sa úpadok a to nielen hodnotový a morálny, ale aj personálny. Je na každom z nás, či túto výzvu príjme a postaví sa jej tvárou, alebo ostane stáť bokom v mylnom presvedčení, že všetko je nadobro stratené a akákoľvek zmena je nemožná. Slovenské Hnutie Obrody je dôkazom toho, že robiť hoci aj (naoko) malé veci má svoj veľký význam. O to viac, ak ide o našu kultúru, našu budúcnosť, našu vlasť... Ak ide o nás.