Na Slovensku po slovensky

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka. A preto: Na Slovensku po slovensky.

 

Objednávam si balíček nálepiek
Na Slovensku po slovensky.

Mám záujem o balíček s väčším počtom nálepiek a formou dobierky
 
20 nálepiek 2 €+ poštovné 2,90€
 
40 nálepiek 4 €+ poštovné 2,90€
 
60 nálepiek 6 €+ poštovné 2,90€
 
120 nálepiek 12 €+ poštovné 2,90€
 
Mám záujem o balíček s väčším počtom nálepiek a formou prevodom na účet
 
miniaturaminiaturaminiatura
 

Prečo podporiť kampaň Na Slovensku po slovensky?

Pripravili sme pre vás možnosť objednať si nálepky v rámci našej kampane. K dispozícii sú dva druhy nálepiek: Na Slovensku po slovensky a Nálepka bieleho dvojkríža. Ak máte záujem, môžete si objednať 20, 40, 60 alebo 120 nálepiek, ktoré vám pošleme za symbolickú sumu + poštovné (viď formulár). Vaše finančné príspevky do kampane Na Slovensku po slovensky budú použité na prípravu ďalšej kampane, ktorú budeme organizovať na jeseň tohto roku. Ďakujeme za dôveru.

Zodpovedný za kampaň je Mgr. Pavol Privalinec, podpredseda SHO. Kontakt: nsps@sho.sk alebo 0908 800 782. Nálepky lepte na miesta na to určené.