Kontakty

Pre nás je dôležité, aby sme mali od vás, našich sympatizantov, spätnú väzbu, pretože si vážime vaše názory na naše aktivity. Komunikácia s vami je základom nášho spoločného úspechu v budúcnosti a preto nás môžete kontaktovať mailom na sho@sho.sk.

 

Tu sme doma

Slovenské Hnutie Obrody, Farská 5, 949 01 Nitra

Mgr. Róbert Švec, predseda SHO
Telefón: 0907 154 344, e-mail: predseda@sho.sk

Naša kancelária je na ulici Farská 5, 949 01 Nitra

 

Naša banka

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava

Názov účtu: Slovenské Hnutie Obrody
IBAN: SK7665000000000020148117
BIC: POBNSKBA


IČO: 37965867
DIČ: 20218828302% z dane pre SHO

Mgr. Róbert Švec: 0907 154 344, dvepercenta@sho.sk

 

Naše projekty


Právo Národa

Mgr. Pavol Privalinec: 0908 800 782, pn@sho.sk


Staráme sa

Mgr. Pavol Soóš: 0907 316 163, staramesa@sho.sk


Vlastenec.sk

Mgr. Pavol Privalinec: 0908 800 782
vlastenec@vlastenec.sk

 

Predstavitelia nášho hnutia

Mgr. Róbert Švec: 0907 154 344, predseda@sho.sk

Štefan Polačik: 0949 659 064, podpredseda@sho.sk

Mgr. Pavol Soóš: 0907 316 163, tajomnik@sho.sk

Ing. Maroš Sabolčák: 0915 921 752, nitra@sho.sk

Marián Chudý: 0911 462 634, trnava@sho.sk

Ing. Juraj Chromčo: 0905 374 975, presov@sho.sk