Príbeh chlapcov z juhu

Lucia Palúdzka
17.03.2012 4 058 internet

Na hokejové majstrovstvá sveta sme už mnohí dávno aj zabudli. Koho by však napadlo, že môžu spôsobiť dokonca aj moment hlbokej zmeny v národnom cítení a ich dôsledky budú ešte dlho pretrvávať? MS v ľadovom hokeji zažívali aj Slováci na južnom Slovensku, tak ako inde. Ba aj v mestách, takmer neslovenských odvážne a sebavedome sa prevážali autá s vejúcimi slovenskými vlajkami.

Ochraňujme a podporujme slovenskú identitu na celom území našej vlasti. A to je v týchto končinách čosi nevídané. Akosi podobne to bolo aj v malej dedinke neďaleko Štúrova, kde žije aj zopár slovenských rodín. V jednej z nich osud slovenských hokejistov sledovali až tak intenzívne a s takou národnou hrdosťou, že na záhrade a okolo domu viali slovenské vlajky.

Hokejový ošiaľ nás opustil, vlajky zostali. Darmo mama pripomínala chlapcom, že zástavy už môžu odložiť na ďalšie majstrovstvá. Darmo upozorňovala na možné etnické konflikty v dedine. Nič chlapcov neodradilo od tvrdohlavého a silnejúceho národného pocitu.

Možno táto udalosť pre mnohých neznamená nič výnimočné. Ale v oblastiach, kde sú Slováci obklopení maďarským etnikom, je to prejav hrdosti a odhodlania. Kým ostatní Slováci budú aj naďalej naoko v dobrom spolunažívať s väčšinovým maďarským obyvateľstvom, ale vždy len za cenu potlačenia svojho národného citu, títo chlapci už majú akoby vypálený svoj osud priamo na čele. S radosťou ich najlepší maďarskí kamaráti označia za šovinistov a nacionalistov a môže im hroziť spoločenská izolácia. Zvládnu to?

Možno je tu chvíľa pre zasiahnutie a obranu ich krehkého národného citu od nás, ktorí sme organizovaní v národných združeniach. Ochraňujme a podporujme slovenskú identitu na celom území našej vlasti.