Na slovíčko, priatelia

Milan Piovarči
07.03.2012 5 715 internet

Kde sa kto narodí, tam nech sa mu dostane výchovy a hneď od detstva nech sa učí milovať rodnú zem, ľpieť na nej. Milovať vlasť znamená dávať jej všetko: česť, peniaze i život. Nie o nej tárať. Nepripisujme sväté meno vlasť tomu kraju, v ktorom bývame, pravú vlasť nosíme len v srdci.

Ľudovít Štúr počas zasadnutia Uhorského snemu. Skutočne milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Vlasť je len v krvi živých synov živá. Kto je všade doma, nemá nikde domov. A kto sa domnieva, že mu je vlasťou celý svet, vskutku je bez vlasti. Pravý rozkvet národa sa nezračí vo výške hmotného bohatstva, ale vo výške jeho mravnosti a v rovnomernom rozdelení blahobytu, spokojnosti a pozemských statkov.

Národ, ktorý si netrúfa snívať o svojej samostatnosti, nie je hoden aby žil. Ak bude v nás mravná sila, ak prenikne jedna myšlienka, jedna vôľa telo nášho národa, národy celej zeme ho nepremôžu. Nerodíme sa len kvôli sebe, nárok na nás si činí sčasti vlasť, sčasti priatelia. Je vlastníctvom ľudu, ktokoľvek je užitočný vlasti. Smrť za vlasť je vždy krásna a vznešená. Zradcovia sú v nenávisti aj u tých, ktorým dávajú prednosť.

Kto uteká z vlasti, uteká sám sebe, lebo byť bez vlasti je neznesiteľné. Vlasť je spoločnou matkou nás všetkých. Akousi sladkou silou nás všetkých púta k sebe rodná zem, že nemôžeme na ňu nemyslieť stále. Blaho národa nech nám je najvyšším zákonom. Ľud nie je sila, vytvárajúca všetky materiálne hodnoty, ľud je jediný nevysychajúci prameň duchovných hodnôt. Je filozofom a básnikom. Len ten zvíťazí a udrží si moc, kto verí v ľud a čerpá z prameňa tvorivej sily ľudu.

Človek je všade – aj ja cítim človeka – brata v každom človeku akejkoľvek národnosti, ale môj vlastný národ musí mi byť najmilší. Za nič nestojí národ, ktorý nevie brániť česť svojej vlasti. Kým duch je v národe, národ žije. Nechceme Slovanstvo bez ľudskosti, ale nechceme ani národnosti bez Slovanstva.