Máme skutočne tolerovať tzv. inakosť?

Kliment Uhrecký
03.03.2012 2 821 internet

Doba, v ktorej žijeme, nás neustále prekvapuje a šokuje čoraz väčšími abnormálnosťami. Médiá nám vymývajú mozgy teóriami o tzv. multikultúrnej spoločnosti, v ktorej máme byť tolerantní voči všetkému, iba nie voči tomu, čo je slovenské, národné a kresťanské.

Veľa homosexuálov si svoj nezávideniahodný stav uvedomí a bojuje s ním. Je to boj so Satanom vo vlastnom tele. Silní jedinci tento boj vyhrávajú. Mnohí si zakladajú vlastné rodiny a stávajú sa vzornými rodičmi. V poslednom čase sa stále viac stretávame s názormi, v ktorých sa propagujú tzv. minority gayov a lesbičiek. Servírované sú nám názory o plnohodnotnosti homosexuálov a lesbičiek v spoločnosti, hlavne o ich prínose do kultúry a vedy. Z histórie sú vyťahované prípady známych homosexuálov, ktorí sa preslávili ako umelci, vedci či politici. Pritom však viac zdôrazňujú ich marginálnu sexuálnu orientáciu ako skutočný prínos do vied a umení.

Dôležitý je aj fakt, že často ide iba o dohady a neoverené špekulácie o homosexualite niektorých významných osobností. Dnešná gay komunita pritom za homosexuálov pokladá každého, kto bol slobodný a neoženil sa, čo je skresľujúce klamstvo a dezinformácia! Mnohí sa vracajú do čias starého pohanského Grécka, v ktorom vraj boli tieto abnormálnosti považované za bežný jav. Aj o tom sa dá polemizovať, pretože takéto nemravné konanie v antickom Grécku nebolo rozšírené a tiež bolo považované za výstrednosť. Ani antika nebola k homosexualite tolerantná tak, ako je to dnes prezentované. Skutočne správny postoj k homosexualite zaujalo kresťanstvo. Všetky monoteistické náboženstvá v nej vidia zvrhlosť, nemravnosť, extravaganciu a smrteľný hriech proti Bohu, človeku a prírode!

Drsné zákony gay komunity

Nie je to tak dávno, keď spoločnosť homosexualitu ako životný štýl odsudzovala. A bolo to správne! Najmä v dnešnej dobe, keď naša západná civilizácia zápasí s demografickou krízou, homosexuálny životný štýl povzbudzuje mnohých ľudí nezakladať si rodiny s deťmi. Na druhej strane je homosexualita úzko prepojená s pedofíliou. Nie je to mýtus, ale pravda. A to pravda výrazne šokujúca. V homosexuálnom svete vládne kult krásy a mladosti ešte výraznejšie ako vo svete heterosexuálnom. Úspešný homosexuál musí byť krásny, pestovaný, štíhly a najmä mladý (alebo mlado vyzerajúci). Samotná gay komunita je voči svojim členom príliš krutá. Homosexuál v pokročilom veku, ktorý už nie je fyzicky príťažlivý a nemá ani dostatok finančných prostriedkov na vydržiavanie mladých milencov, je nešťastný človek, pre ktorého je jediným východiskom samovražda alebo celibát do smrti.

Podľa prieskumov erotickým objektom väčšiny homosexuálov sú chlapci alebo mladí muži s veľmi mladistvým výzorom najviac do 25 rokov. Ak by ste si urobili analýzu inzerátov v zoznamovacích časopisoch alebo na internete, dospeli by ste ku katastrofálnym záverom. Väčšina homosexuálov v strednom alebo staršom veku hľadá mladých a štíhlych chlapcov. Oficiálne síce zdôrazňujú vek nad 15 rokov, ale balancuje to na hrane zákona. Potom stojí za zamyslenie, na čom môže byť založený vzťah päťdesiatročného muža so šestnásťročným chlapcom, ktorému by mohol byť uvedený muž otcom, ak nie aj starým otcom. Čo ich asi môže okrem sexu spájať.

V rubrikách flirt zase nájdeme ponuky mladých homosexuálov (ale aj heterosexuálov zo slabších sociálnych vrstiev) s ponukami sexu za finančnú odmenu. Čo robia orgány činné v trestnom konaní, keď tolerujú homosexuálnu prostitúciu a to verejne na stránkach časopisov a na internetových stránkach? Nehovoriac o tom, že mnohí poskytovatelia takýchto služieb ani nemajú 14 rokov a svojich zákazníkov klamú.

Z mnohých prieskumov vyplýva, že homosexuáli participujú v pedofilných škandáloch oveľa viac ako heterosexuáli. Kým v heterosexuálnej societe je pedofília skôr marginálnou záležitosťou (určite tiež odsúdeniahodnou), v homosexuálnej societe je to pravidlom. Možno tvrdiť, že väčšina homosexuálov je pedofilne orientovaná (ak za deti považujeme aj mladých ľudí do 18 rokov). V heterosexuálnej spoločnosti si muž v strednom veku hľadá obyčajne vekovo adekvátnu partnerku (možno o pár rokov mladšiu, prípadne staršiu). Aj tu možno pár úchylných mužov propaguje ako erotický objekt nedospelé dievčatá, ale ide vyslovene o niekoľko jedincov.

Boj so Satanom vo vlastnom tele

V prípade homosexuálov ide o odsúdenie homosexuality ako životného štýlu. Nikto neodsudzuje homosexuálov ako ľudí. Homosexuál má v živote právo voľby. Ak niekoho prepadne pokušenie, je v jeho moci s týmto pokušením zápasiť. Určite ide o zápas ťažký a tvrdý. Mnohí tento boj prehrávajú. Starší homosexuáli páchajú samovraždy alebo končia v psychiatrických ústavoch, pretože si už nedokážu nájsť mladého partnera. Veku primeraných partnerov odmietajú, pretože sa im zdajú byť neatraktívni a starí. Preto sú to slabosi, ktorí prepadnú svojim vášňam a dajú sa na cestu hriechu a neresti. Oveľa nebezpečnejšie je, keď so svojím hriechom začnú v mladom veku.

Veľa homosexuálov si svoj nezávideniahodný stav uvedomí a bojuje s ním. Je to boj so Satanom vo vlastnom tele. Silní jedinci tento boj vyhrávajú. Mnohí si zakladajú vlastné rodiny a stávajú sa vzornými rodičmi. Ak sa tento boj nedá dotiahnuť do víťazstva nad diabolskou homosexualitou, tak aspoň sa vzdajú sexuálneho života a sexuálnych aktivít spojených s homosexualitou.