Neoslavujme novoveké nezmysly z USA!

Kliment Uhrecký
13.02.2012 3 971 internet

Máme svoje tradície, svoje zvyky, bohatý folklór a veľa osobností, na ktoré môžeme byť hrdí. Napriek tomu časť Slovákov si neváži to, čo máme doma, ale nekriticky preberá to, čo je vzdialené našej mentalite a našim tradíciám. Krátko po prevrate v roku 1989 sa do slovenského kultúrneho priestoru dostal jeden z mnohých inváznych kultúrnych nezmyslov z USA.

Ak bojujeme proti kultúrnej dekadencii na Slovensku, ignorujme tento „sviatok“ a radšej sa zabavme na fašiangových oslavách, ktoré patria k našim zvykom a tradíciám.

Sviatok svätého Valentína určite nemá nič spoločné s týmto starokresťanským svätcom z obdobia prenasledovania kresťanov v starom Ríme. Ale zato má veľa spoločného so snahami pažravých bchodníkov, ktorí pocítili klesajúce zisky po oslavách Vianoc a chceli vyplniť finančné vákuum medzi Vianocami a Veľkou nocou, aby mohli ošklbať naivných zákazníkov o ich peniaze.

Tento sviatok rozhodne nemá ani kresťanský obsah a už vôbec nie národný rozmer. Niektorí ochodníci neváhajú zneužiť pre svoje chamtivé a egoistické ciele ani čistý a úprimný ľudský cit, lásku.

Ak bojujeme proti kultúrnej dekadencii na Slovensku, ignorujme tento „sviatok“ a radšej sa zabavme na fašiangových oslavách, ktoré patria k našim zvykom a tradíciám. Veď naše fašiangy predstavujú zmes predkresťanských a kresťanských zvykov a cítiť v nich prítomnosť slovanského ducha.

A hlavne, sú to naše slovenské fašiangy!