Slovanská konferencia vo Varšave

Slovenské Hnutie Obrody
03.12.2011 13 112 SHO

Vzhľadom na to, že je potrebné spájať všetky adekvátne národne sily zo všetkých slovanských krajín, sa dňa 12. novembra uskutočnila Slovanská konferencia vo Varšave.

Podujatie pripravil Obóz Wielkiej Polski a hlavnou témou konferencie boli možnosti spolupráce medzi rôznymi organizáciami a aktivistami aj na cezhraničnej úrovni.

Medzi pozvanými hosťami boli prítomní aj aktivisti Slovenského Hnutia Obrody, Aleš Druving Vasilejski z kruhov bieloruských národniarov, Włodzimierz Rynkowski, predseda Zväzu slovanského a Andrej Ivanov, reprezentant Rusov žijúcich v Poľsku. Konferenciu viedol Dawid Berezicki, predseda Obózu Wielkiej Polski (OWP).

Počas konferencie sa pripravili základy pre bližšiu spoluprácu medzi OWP a SHO a zároveň sa otvorila téma vzájomnej spolupráce medzi vlasteneckými hnutiami na Slovensku, Bielorusku, Poľsku a Rusku.