Stretnutie Moravanov v Zlíne

Slovenské Hnutie Obrody
25.07.2011 12 510 SHO

V sobotu 23. júla sa v Zlíne uskutočnilo druhé tohtoročné stretnutie Moravanov. Na pozvanie našich moravských bratov z Moravskej národnej obce sme sa podujatia zúčastnili aj my, aktivisti Slovenského Hnutia Obrody.

V sprievode sme sa presunuli na námestie v Zlíne, kde s príhovormi vystúpili okrem iných aj predsedovia Moravskej národnej obce a Slovenského Hnutia Obrody: Jaroslav Krábek a Róbert Švec.

Vo svojich príhovoroch zdôraznili, že je potrebné, aby sa moravský národ aj dnes uchádzal o svoje miesto medzi národmi, pretože Moravania sú starý a slávny národ s bohatou históriou.

Róbert Švec, predseda SHO okrem iného vyhlásil: „Ak mali Slováci a Moravania spoločnú históriu, prečo by nemohli mať aj spoločnú budúcnosť.“ Program na námestí bol obohatený aj o vystúpenie folklórneho súboru a o informácie z dejín Moravy.

Naši moravskí bratia pripravujú 1. októbra ďalšie stretnutie Moravanov, tentokrát v Brne a aktivisti nášho hnutia podporia aj toto stretnutie svojou účasťou.

Česť a sláva, Morava!