Spolupráca so združením Patriotski Front

Slovenské Hnutie Obrody
04.07.2011 12 572 SHO

V kancelárii združenia vojnových veteránov srbských krajín Patriotski Front v Báčskej Palanke v Srbsku sa 28. júna 2011 v slávnostnej atmosfére uskutočnila ceremónia podpísania dohody o vzájomnej spolupráci medzi združením Patriotski Front a občianskym združením Slovenské Hnutie Obrody.

Dohoda stanovuje organizačnú a informačnú spoluprácu medzi týmito dvoma organizáciami. Považujeme to za dôležitý krok k začatiu vzťahov s národne zmýšľajúcimi vlasteneckými organizáciami slovanského sveta. Dohodu podpísali: za združenie vojnových veteránov srbských krajín Patriotski Front Nedjo Antonič, bývalý veliteľ srbskej armády a vojnový veterán a za občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody Marek Rusyniak. Patriotski Front je srbská mimovládna organizácia, ktorá združuje srbských vojnových veteránov z vojen v rokoch 1990 - 1999, zabezpečuje pre nich sociálnu pomoc a organizuje rôzne kultúrne a športové aktivity aj pre deti a mládež.

Text dohody o spolupráci:

Pamätajúc na spoločný pôvod slovenského a srbského národa a vzájomného osudu všetkých Slovanov a na základe príbuznosti ideológií oboch našich organizácií a ich názorov na osud slovenského a srbského ľudu, Združenie vojnových veteránov srbských zemí 1990-1999 Patriotski Front, Hlavný odbor Bačka Palanka, Srbsko a občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, Nitra, Slovensko uzatvárajú dohodu o spolupráci.

Strany sa zaväzujú vzájomne si poskytovať informačnú podporu, spoločne pôsobiť a spolupracovať, zdieľať svoje skúsenosti a vykonávať ďalšiu vzájomnú pomoc, v prípadoch ak to nebude v rozpore so záujmami ani jednej zo strán.

Strany taktiež potvrdzujú svoj zámer spolupracovať v prospech celého slovanstva a napomáhať návratu všetkých európskych národov k tradičným hodnotám. Pamätajúc na jednotu Slovanov, strany oznamujú o svojej hotovosti k spolupráci s ďalšími slovanskými národno-vlasteneckými organizáciami, zdieľajúcimi panslovanské názory. Strany sú taktiež otvorené k spolupráci s národne orientovanými silami ďalších štátov a národov.

V Bačke Palanke, 28.6.2011