Rozbiehame novú kampaň. Prihlás svoje dieťa do slovenskej školy

Pavol Poprocký
23.01.2019 2 213 archív SHO

Hoci je ešte len január, mnohí rodičia, naprieč celým Slovenskom rozmýšľajú, alebo začínajú rozmýšľať nad tým, do ktorej základnej školy zapíšu svoje dieťa počas apríla. Azda najväčšiu rolu pri rozhodovaní takéhoto rodiča zohráva vzdialenosť školy od domova a dostupnosť k nej. Až po tomto kritériu rodičia hľadia na technické, ale i personálne kvality školy.

Kritériá, ktoré som spomenul, sú spoločné pre všetkých rodičov na Slovensku. Pre niektorých rodičov sa však nájde aj špeciálne kritérium. Vyučovací jazyk na škole. Nad týmto kritériom rozmýšľa nejeden Rusín, Cigán - Róm, ale hlavne mnohí spoluobčania maďarskej národnosti žijúci v Slovenskej republike.

Foto: Prvé plagáty našej novej kampane už môžete vidieť na juhu Košického kraja a postupne budú viditeľné na celom území našej vlasti.

Práve v týchto mesiacoch sú a budú totiž na nich vyvíjané tlaky, aby svoje dieťa zapisovali na školy s vyučovacím jazykom maďarským. Vraj v duchu „vlastenectva“, pretože „zlí Slováci ich chcú asimilovať“. Tento ich šovinizmus sa však podpisuje práve na dvoch opačných trendoch.

Ak Slovák na slovenskom juhu nevie po maďarsky, mnohokrát sa stáva z neho stáva cudzinec vo vlastnej krajine. Ale na druhej strane tu stojí Maďar, ktorý je jazykovo ochudobnený a v spoločnosti je vnímaný ako hendikepovaný. Dámy a páni, toto je výsledok salámovej metódy maďarských menšinových strán a organizácií pôsobiacich v našom štáte, ktoré idú proti prosperite ľudí, ktorých zastupujú. V neposlednom rade je to  výsledok aj doterajších vlád, aj terajšej, za účasti SNS na čele s Andrejom Dankom, ktoré svojím nezodpovedným prístupom zapríčinili stav, ktorý možno označiť ako alarmujúci a znepokojivý.

Jazyková izolácia

Nezodpovedná politika a nedostatočné venovanie sa tejto problematike zo strany Slovákov, ako sme už naznačili, spôsobujú jazykovú a kultúrnu izoláciu maďarskej menšiny od väčšinového slovenského národa. Tá sa hlavne u väčšiny mladých Maďarov prejavuje najmä nedostatočnou znalosťou úradného jazyka. Táto skutočnosť znevýhodňuje občanov maďarskej národnosti nielen osobnostne, lebo neovládajú jeden jazyk na viac, ale aj profesijne, pretože ak by chceli napríklad pracovať v etnicky čisto slovenských oblastiach, nemajú s maďarčinou takmer žiadnu šancu. Mnohí z tých, ktorí absolvovali štúdium v maďarčine, si to však uvedomia, až po ukončení štúdia, keď sa nevedia zamestnať a sú nútení sa slovenčinu doučovať dodatočne, alebo vycestovať do zahraničia.

Z osobných skúseností som neraz svedkom týchto javov. Keďže žijem na slovenskom juhu, v oblasti aj s obyvateľmi maďarskej národnosti, viem o čom rozprávam. Omnoho ľahšie sa žije tým, ktorí ovládajú aj slovenský jazyk, logicky. Tí, ktorí štátny jazyk dobre neovládajú, svoj hendikep ľutujú a už sa mi neraz stalo, keďže sa s týmito známymi (a medzi nimi aj kamarátmi) rozprávam výlučne po slovensky, že mi poďakovali za to, že ich našou konverzáciou učím to, čo im školy s vyučovacím jazykom maďarským nedali, nevedeli dať alebo nechceli dať. A tým mám na mysli znalosť slovenského jazyka, ktorú mohli mať na solídnej úrovni, keby navštevovali školu s vyučovacím jazykom slovenským. 

Prihlás svoje dieťa do slovenskej školy

A práve pre to, rozbiehame novú kampaň s názvom Aj Kossuth vedel po slovensky. Keďže štátny jazyk – slovenčina má spájať všetkých občanov Slovenskej republiky, považujeme za správne a dôležité vyvolať u každého rodiča, nielen maďarskej národnosti otázku, ako chce, aby jeho dieťa v našom štáte fungovalo. Či ako izolovaný jedinec alebo ako človek, ktorému sa vďaka znalosti štátneho jazyka otvárajú možnosti nielen do slovenskej spoločnosti, ale aj k jednoduchšiemu kariérnemu rastu. Posolstvo novej kampane budeme prezentovať najmä prostredníctvom plagátov a čoskoro pribudnú aj letáky. Prvé plagáty našej novej kampane už môžete vidieť na juhu Košického kraja a postupne budú viditeľné na celom území našej vlasti.

Prihlás svoje dieťa do slovenskej školy, aby z neho vyrástol hrdý občan Slovenskej republiky, ktorý bude ovládať štátny jazyk, slovenčinu.

-----------------------------------------------------------------------

Naša nová kampaň Aj Kossuth vedel po slovensky nadväzuje na úspešnú nálepkovú kampaň nášho hnutia, ktorú sme rozbehli pred niekoľkými mesiacmi. Kampaň má názov Na Slovensku po slovensky: V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka. Nálepky si môžete objednať na: www.sho.sk/nsps

-----------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás tričko Slovenského Hnutia Obrody. Tričko si môžete objednať na čísle 0908 800 782. Ak si objednáte naše tričko so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur.