Róbert Švec: Pamätník Štúra v Štúrove prekáža, ale pamätná tabuľa zločincovi Esterházimu nie

Róbert Švec, predseda SHO
14.01.2019 2 537

Pred pár dňami sme vás informovali o situácii v Štúrove ohľadom pamätníka Ľudovíta Štúra. Najmä samospráva sa snaží všetkými prostriedkami blokovať odhalenie Štúrovho pamätníka. V meste, ktoré je pomenované po najvýznamnejšom Slovákovi Ľudovítovi Štúrovi je problém s odhalením jeho pamätníka, ale v tom istom meste sa na mestskom pozemku nachádza pamätná tabuľa venovaná Esterházimu, politikovi, ktorý velebil maďarskú iredentu a snahy o pripojenie Slovenska k Maďarsku pred druhou svetovou vojnou a po vojne bol odsúdený, okrem iného, aj za vlastizradu.

V sobotu 12. januára som navštívil Štúrovo. A okrem iných škandalóznych vecí som sa dozvedel, že na mestskom pozemku sa nachádza aj pamätná tabuľa vojnovému zločincovi Esterházimu, ku ktorej maďarskí iredentisti organizujú pravidelné procesie. Pamätník Ľudovíta Štúra samospráva v Štúrove odmieta, ale s pamätnou tabuľou vojnovému zločincovi nemá problém.

Foto: Štúrovo, január 2019. Pamätná tabuľa zločincovi Esterházimu, ktorý bol po druhej svetovej vojne odsúdený, okrem iného, aj za vlastizradu.

 

Podľa historika Ladislava Deáka, Esterházi spolupracoval s Nemcami pri naplnení cieľov maďarského revizionizmu. Po uzavretí Mníchovskej dohody, ktorú Esterházi uvítal, odcestoval do Budapešti, kde mal pripraviť pôdu na pripojenie Slovenska k Maďarsku.  

Ľudovíta Štúra považujem za najväčšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik alebo Hlinka. Najmä vďaka Štúrovi dnes máme náš štát, Slovenskú republiku. Je nehorázne, aby sa väčšinový národ na svojom území musel doprosovať toho, aby mohol na slovenskom území, v slovenskom meste odhaliť pamätník muža, po ktorom je mesto pomenované. Situácia na slovenskom juhu je však aj výsledkom aktivít slovenských politikov, ktorí rozhodujú o smerovaní nášho štátu, najmä však Andreja Danka a jeho komplicov vo vedení SNS, ktorí takýto stav dopustili. Pretože neslovenské elementy si dovoľujú iba to, čo im naša vláda a štátne orgány dovolia. Večné ustupovanie a hranie sa na falošne tolerantných má za následok aj takéto nehoráznosti, aké zažívame v Štúrove, kde pamätník Ľudovíta Štúra sabotujú, ale pamätné tabule zločincom odhaľujú.  

V budúcnosti sa musí urobiť poriadok aj v otázke umiestňovania pamätníkov na slovenskom území. Evidentne, rozsiahle kompetencie v otázke pamätníkov v rukách samosprávy, sú ďalším chorým prvkom na slovenskej politickej scéne.

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás tričko Slovenského Hnutia Obrody. Tričko si môžete objednať na čísle 0908 800 782. Ak si objednáte naše tričko so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur.