Vyšiel zborník Jozef Tiso – kňaz a prezident

Michal Šindolár
13.10.2017 5 418 achív

Túžba slobodne, nezaujato a s vernosťou vedeckej metóde sa priblížiť k pravde o slovenských dejinách motivovala organizátorov vedeckého seminára Mons. ThDr. Jozef Tiso, kňaz a prezident vydať zborník venovaný jednej z kľúčových osobností nielen slovenských dejín 20. storočia, ale v istom zmysle aj jednej z kľúčových osobností historického povedomia slovenského národa vôbec.

Zborník si môžete objednať na tel. čísle 0903 442 679. Cena zborníka je pri objednávke jedného kusa 15,30 eur. Pri viacerých kusoch je cena 13 eur. Cena poštovného účtovaná nie je.

Na konci apríla sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnil seminár s názvom Mons. ThDr. Jozef Tiso, kňaz a prezident. Organizátormi boli Biskupský úrad v Nitre a Katedra cirkevných dejín UK. Už niekoľko dní po seminári profesorka Hrabovec avizovala vydanie zborníka. Prišla jeseň a zborník s názvom Jozef Tiso – kňaz a prezident bol vydaný.

-------------------------------------------------------------------------

Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, keďže sme si pripomenuli 200 rokov od jeho narodenia. V roku 2017 je tomu 130 rokov od narodenia a 70 rokov od popravy prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Príkladom nekompromisnej obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov je aj osoba Dr. Jozefa Tisa, prvého slovenského prezidenta, realizátora myšlienky Andreja Hlinku: Cudzie nechceme, svoje si nedáme. Súc si vedomí týchto skutočností vyhlasujeme rok 2017 za Rok Dr. Jozefa Tisa.

-------------------------------------------------------------------------

Nálepky Jozef Tiso - najlepší slovenský prezident

-------------------------------------------------------------------------

Útla knižka nemôže a nechce ponúknuť vyčerpávajúcu analýzu takej zásadnej témy, akou je historický zástoj Jozefa Tisa v slovenských dejinách, ale je príspevkom do diskusie predovšetkým o jednej osobitnej dimenzii Tisovej osobnosti ‒ o Tisovom kňazstve. Toto ťažisko vyplýva nielen zo špecifickej kompetencie väčšiny autorov – cirkevných historikov, ale predovšetkým z objektívnej skutočnosti, že kňazstvo bolo nosným pilierom Tisovej identity, bez ktorého Tisovo konanie ťažko možno pochopiť. Z kňazstva čerpal Tiso aj orientačné zásady pre mravné konanie vo všetkých okolnostiach historického ľudského časopriestoru, a teda aj na riešenie sociálnych a politických otázok. Bolo to v duchu katolíckej sociálnej náuky, ale aj v logike slovenských dejín, charakterizovaných úzkou spätosťou kresťanskej a národnej identity slovenského národa. Tak Tisa napokon vnímali aj tí, ktorí ho na sklonku života súdili a odsúdili.

Súdili a odsúdili ho predovšetkým ako kňaza a prezidenta, teda stelesnenie kresťanského zakorenenia národa a jeho túžby po vlastnom štáte, ktoré mali byť kriminalizované a navždy pochované.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.