Sedembolestná Panna Mária. Ochraňuj náš národ a štát

Eva Zelenayová
12.09.2017 4 112 achív

Ustavičné otváranie otázky štátnych sviatkov na Slovensku poukazuje na nedostatočne vyvinutý vzťah k vlastnej histórii. V súčasnosti strana SaS navrhuje namiesto 1. septembra Dňa Ústavy SR povýšiť za štátny sviatok 28. október, vznik ČSR. Historici však namietajú, že Slováci sa k prvej ČSR prihlásili Martinskou deklaráciou 30. októbra a teda až tento deň vyjadruje vôľu Slovákov žiť v spoločnom štáte s Čechmi.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. V minulom volebnom období zasa vláda Roberta Fica navrhla zrušiť 15. september ako deň pracovného pokoja. Nepochodila len preto, že zrušenie tohto sviatku nemožno uskutočniť bez otvorenia Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

Pritom práve 15. september je dôkazom toho, že Slováci neboli len obyvateľmi Hornej zeme. Veď už v roku 1727 pápež Benedikt XIII. povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako patrónka Slovenska.

Pápež sv. Ján Pavol II. počas svojej prvej verejnej návštevy po zotavení sa z atentátu v sídle Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme povedal: „Vaši apoštoli svätí Cyril a Metod získali vzdelanie v Carihrade, kde mariánska úcta existovala už od prvých storočí kresťanstva. Či netreba tu hľadať aj najhlbšie korene mariánskej úcty Slovákov k Sedembolestnej?“ Cirkevný historik Ľuboslav Hromják v tejto súvislosti považuje za reálne hľadať hrob sv. Metoda v niektorom chráme zasvätenom kultu Panny Márie.

Traduje sa, že nábožná grófka Angelika Czoborová-Bakičová dala z vďačnosti za obrátenie jej drsného manžela zhotoviť sochu Sedembolestnej Panny Márie a v roku 1564 ju uložila do kaplnky, ktorá dodnes stojí vedľa národnej baziliky v Šaštíne. Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred Turkami. Posolstvo zo Šaštína je aj po takmer päťsto rokoch stále aktuálne.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.