Jozef Tiso. Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi

Michal Šindolár
13.06.2017 17 938 Michal Šindolár

Jozef Vrba odkrýva dnes už málo známy pohľad na osobnosť Dr. Jozefa Tisa a jeho verejné pôsobenie v knihe s názvom Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi. Táto kniha je však určená predovšetkým mladším generáciám, ktoré chcú dobre poznať svoj slovenský domov a pri odhaľovaní pravdy sa nezastavia ani pred otvorením stále zakázanej trinástej komnaty.

O tom, že patrí k tým, ktorí sú oprávnení vydať takéto osobné svedectvo svedčí aj odborný posudok historika Doc. Dr. Františka Vnuka: „Práca Jozefa Vrbu je hodnotným príspevkom k hlbšiemu poznaniu osobnosti Dr. Jozefa Tisa, prvého prezidenta Slovenskej republiky. V jeho svedectve sa objavujú pohľady, pozorovania a príbehy, aké sa v úradných dokumentoch nezaznamenávajú a v oficiálnych životopisoch nespomínajú.“

„Ja, podpísaný Jozef Vrba, narodený 15. mája 1906 v Bánovciach nad Bebravou, ako jeden zo žijúcich pamätníkov a svedkov udalostí, ktoré sa odohrali okolo osoby Dr. Jozefa Tisa v rokoch prvej Česko-Slovenskej republiky, ale najmä prvej Slovenskej republiky (1939 až 1945), zodpovedne vyhlasujem, že som osobne poznal ThDr. Jozefa Tisa a v súlade so svojím svedomím slobodne a dobrovoľne vydávam toto moje svedectvo.“

Týmito slovami začína kniha s názvom Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi. Autor Jozef Vrba pociťoval povinnosť odovzdať mladším slovenským generáciám osobné svedectvo o Dr. Jozefovi Tisovi, s ktorým dlho spolupracoval a dobre ho poznal, a preto ako 92-ročný sa rozhodol napísať túto knihu. Autor považoval za podstatnú faktografiu, a preto na 115-tich stranách tejto knihy rozlišuje udalosti a fakty, ktorých bol priamym svedkom, od svojich úvah a názorov.

-------------------------------------------------------------------------

Knihu si môžete objednať na tel. čísle 0908 800 782 alebo cez mail vlastenec@vlastenec.sk. Cena knihy je 7 eur.

-------------------------------------------------------------------------

Náš národ môže postupne stratiť nielen svoju historickú pamäť, ale s ňou aj perspektívu dôstojnej svojbytnej existencie v budúcnosti, ak hodnotenie slovenských dejín ostane zdeformované prokurátorskými frázami z vykonštruovaných politických procesov, ktoré v službách cudzích ideológií čechoslovakizmu a komunizmu potom dlho opakovali marxistickí historici a komunistická propaganda.

Každý, kto siahne po tejto knihe sa presvedčí, že v nej nemá miesto politická nenávisť a úzkoprsá predpojatosť. Vydanie knihy motivovala výlučne snaha šíriť pravdu, ktorá jediná môže byť základom nášho národného a občianskeho zmierenia.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.

Pridaj komentár