Jozef Tiso. Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi

Michal Šindolár
13.06.2017 18 820 Michal Šindolár

Jozef Vrba odkrýva dnes už málo známy pohľad na osobnosť Dr. Jozefa Tisa a jeho verejné pôsobenie v knihe s názvom Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi. Táto kniha je však určená predovšetkým mladším generáciám, ktoré chcú dobre poznať svoj slovenský domov a pri odhaľovaní pravdy sa nezastavia ani pred otvorením stále zakázanej trinástej komnaty.

O tom, že patrí k tým, ktorí sú oprávnení vydať takéto osobné svedectvo svedčí aj odborný posudok historika Doc. Dr. Františka Vnuka: „Práca Jozefa Vrbu je hodnotným príspevkom k hlbšiemu poznaniu osobnosti Dr. Jozefa Tisa, prvého prezidenta Slovenskej republiky. V jeho svedectve sa objavujú pohľady, pozorovania a príbehy, aké sa v úradných dokumentoch nezaznamenávajú a v oficiálnych životopisoch nespomínajú.“

„Ja, podpísaný Jozef Vrba, narodený 15. mája 1906 v Bánovciach nad Bebravou, ako jeden zo žijúcich pamätníkov a svedkov udalostí, ktoré sa odohrali okolo osoby Dr. Jozefa Tisa v rokoch prvej Česko-Slovenskej republiky, ale najmä prvej Slovenskej republiky (1939 až 1945), zodpovedne vyhlasujem, že som osobne poznal ThDr. Jozefa Tisa a v súlade so svojím svedomím slobodne a dobrovoľne vydávam toto moje svedectvo.“

Týmito slovami začína kniha s názvom Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi. Autor Jozef Vrba pociťoval povinnosť odovzdať mladším slovenským generáciám osobné svedectvo o Dr. Jozefovi Tisovi, s ktorým dlho spolupracoval a dobre ho poznal, a preto ako 92-ročný sa rozhodol napísať túto knihu. Autor považoval za podstatnú faktografiu, a preto na 115-tich stranách tejto knihy rozlišuje udalosti a fakty, ktorých bol priamym svedkom, od svojich úvah a názorov.

-------------------------------------------------------------------------

Knihu si môžete objednať na telefónnom čísle 0908 800 782. Cena knihy je 7 eur.

-------------------------------------------------------------------------

Náš národ môže postupne stratiť nielen svoju historickú pamäť, ale s ňou aj perspektívu dôstojnej svojbytnej existencie v budúcnosti, ak hodnotenie slovenských dejín ostane zdeformované prokurátorskými frázami z vykonštruovaných politických procesov, ktoré v službách cudzích ideológií čechoslovakizmu a komunizmu potom dlho opakovali marxistickí historici a komunistická propaganda.

Každý, kto siahne po tejto knihe sa presvedčí, že v nej nemá miesto politická nenávisť a úzkoprsá predpojatosť. Vydanie knihy motivovala výlučne snaha šíriť pravdu, ktorá jediná môže byť základom nášho národného a občianskeho zmierenia.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás tričko Slovenského Hnutia Obrody. Tričko si môžete objednať na čísle 0908 800 782. Ak si objednáte naše tričko so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur.