Sándor Márai. Maďarský šovinista z Košíc

Pavol Ičo
16.05.2017 6 810 achív

Spisovateľ Sándor Márai je často prezentovaný ako humanista a milovník Košíc. S druhou časťou tohto tvrdenia by bolo možné súhlasiť; Márai naozaj považoval Košice za krásne a vznešené mesto, avšak k humanizmu mal zrejme ďaleko.

Súčasní maďarskí revizionisti robia zo zločincov túžiacich po etnicky čistom Maďarsku Sándora Maraia a Miklósa Horthyho hrdinov. Slovenské orgány im prispievajú na sochy. Odzrkadľuje to jeho postoj k Slovanom, ktorých považoval za „hrozbu“, tiež jeho odmietavý postoj k vzniku prvej Československej republiky a najmä oslavovanie Hortyho „oslobodenia“ Košíc po Viedenskej arbitráži v roku 1938.

-------------------------------------------------------------------------

Viedenská arbitráž – zločin na slovenskom národe

-------------------------------------------------------------------------

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1921 sa pritom k maďarskej národnosti hlásilo iba necelých 23% Košičanov, zatiaľ čo k slovenskej vyše 60%. Prevahu Slovákov v tomto meste potvrdzuje aj iný štatistický údaj z roku 1930, podľa ktorého tu žilo viac ako 42-tisíc Slovákov a 11 504 Maďarov.

Z uvedeného už na prvý pohľad vyplýva, že Hortyho vpád do mesta väčšina obyvateľov Košíc nevnímala ako „oslobodenie“, ale skôr ako návrat temných čias maďarizácie. Pätnásťtisíc Slovákov a Čechov preto ušlo z Košíc ešte pred príchodom admirála Hortyho a rovnakému počtu Slovákov a Čechov sa podarilo odísť z Košíc aj v období, keď bolo mesto okupované.

O odpore Košičanov voči hortyovskej okupácii svedčí tiež skutočnosť, že len v období od novembra 1944 po polovicu januára 1945 bolo v Košiciach popravených viac ako päťsto osôb.

 

Sny o Veľkom Maďarsku

Proti vyčíňaniu fanatických Maďarov však „humanista“ Márai nikdy neprotestoval. Práve naopak. Stále sníval o Veľkom Maďarsku a svoje zvrátené predstavy o histórii Uhorska podal napríklad v knihe Zem, zem!... Tu predstavuje názor, že Uhorsko založili „čudácki kočovníci jedného orientálneho kmeňa“, čiže Maďari, tí vraj krajinu aj pokrstili, „...urobili z nej štát a počas storočí spoločnosť Maďarov doplnili Nemcami, Slovanmi, Židmi.“ Ani náznakom teda nespomína výdatnú pomoc nitrianskych vojvodcov Honta a Poznana, ktorí prvého uhorského kráľa – Štefana, pasovali za rytiera a radili mu pri vytváraní Uhorského kráľovstva. Rovnako pre Máraia nebol podstatný ani vplyv Cyrila a Metoda na pokresťančovanie tejto oblasti. Uhorsko, ktorého súčasťou bola aj Nitra s pravdepodobne najstarším kostolom v celej strednej Európe postaveným na príkaz kniežaťa Pribinu, v jeho očiach pokresťančili Maďari. A na inom mieste v spomenutej publikácii zasa tvrdí, že „V Košiciach sa nikdy nehovorilo po slovensky“, že sa naňho „nenalepilo jediné slovenské slovo“, a že slovenský vplyv v Košiciach bol iba „slabý“.

Avšak už Matej Bel zaznamenal, že v Košiciach sa používal ako jeden z jazykov aj jazyk slovenský. Slovenčinu taktiež zaregistroval v Košiciach maďarský básnik Sándor Petőfi, ktorý mesto navštívil v štyridsiatych rokoch devätnásteho storočia a o košickom moste cez Hornád, pri ktorom Košičania pozdravovali a požehnávali slovenských dobrovoľníkov z čias revolúcie v rokoch 1848/49, píše J. M. Hurban vo svojich Rozpomienkach. Iný, vedecký dôkaz, zasa podáva historik P. J. Šafárik vo svojej etnografickej mape s názvom Slovanský zeměvid, ktorá vyšla ako príloha diela Slovanský národopis v roku 1842. Aj podľa tejto mapy boli Košice hlavne slovenským mestom.

 

Kto bol Sándor Márai? Humanista? Hrdina?

Na základe skutočnosti, že je po ňom v Košiciach pomenované námestie s jeho sochou, divadelné štúdio a spisovateľovo meno nesie tiež základná škola spojená s gymnáziom (samozrejme, s vyučovacím jazykom maďarským), pamätná izba, či kaviareň, mohlo by sa zdať, že išlo o osobnosť výnimočných kvalít. O osobnosť, ktorú si treba ctiť.

Máraiov odpor k Slovanom a túžba po znovuobnovení Veľkého Maďarska však svedčia o tom, že úctu by mu mali preukazovať hlavne maďarskí šovinisti.

V tejto súvislosti pôsobí prinajmenšom kontroverzne skutočnosť, že na výstavbu Máraiovej sochy prispel najvyššou sumou práve Úrad vlády SR (odhalená bola v roku 2004, počas éry druhej Dzurindovej vlády). Pri soche sa taktiež každoročne konajú spomienkové akcie, na ktorých rečnia predstavitelia mesta Košice. Mesta, ktorého obyvateľov vyvražďovali maďarskí okupanti oslavovaní Sándorom Máraiom.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.