Iniciatíva 2016. Pravda o Tisovi nás oslobodí

Iniciatíva 2016
27.04.2017 7 238 achív

Vyhlásenie občianskej Iniciatívy 2016 k 70. výročiu popravy prvého prezidenta Slovenskej republiky, Msgr. ThDr. Jozefa Tisa, 18.4.1947

„Nejeden úsek slovenskej histórie padol za obeť lži, zámernej a obludnej lži nepriateľov slovenského národa.  No v prípade Slovenského štátu, jeho falošného predstavovania svetu nebola to už len jednoduchá lož, ale orgie lží, satanských a zvrhlých,“ napísal na margo

hodnotenia prvej SR v totalitnom Československu exilový básnik a intelektuál Mikuláš Šprinc. Sotvakto by predpokladal, že podobné orgie sa obnovia aj po páde komunizmu, v samostatnej Slovenskej republike. Osobitne v súvislosti s 70. výročím popravy prvého prezidenta SR Dr. Jozefa Tisa. Novodobé, vraj demokratické a takzvané slovenské médiá, takmer unisono šíria, rovnako ako v rokoch totality, protislovenskú a protikresťanskú nenávisť. Miesto odbornej diskusie forsírujú polopravdy, ba i otvorené lži o tom, že Dr. Jozef Tiso bol „vojnovým zločincom“, ignorujúc i výsledky doterajšieho vedeckého bádania. Pritom historik Dušan Kováč už v zborníku Historického ústavu SAV z roku 1992 uviedol, že Tisova „spolupráca s nacistickým Nemeckom bola vynútená okolnosťami“ a jeho proces „bol ako politický proces zmanipulovaný“. Mediálna propaganda namierená proti prvej, ale i súčasnej SR a jej zakladateľom, nesie všetky znaky brainwashingu (vymývania mozgov). Ešte intenzívnejšieho a rafinovanejšieho než pred rokom 1989. Sme presvedčení, že jeho cieľom je odnárodnenie Slovákov, implantácia pocitu viny za obdobia štátnej samostatnosti a v konečnom dôsledku odmietnutie slovenskej štátnosti samotným obyvateľstvom. Ostro protestujeme voči historickým manipuláciám a šíreniu protislovenskej nenávisti. Šíriteľov upozorňujeme na paragrafy Trestného zákonníka o hanobení národa a vierovyznania. Súčasne povzbudzujeme občanov, aby tomuto tlaku nepodľahli, uchovali si národné povedomie, zdravý úsudok i nádej v návrat historickej pravdy a skutočnej slobody slovenského národa.

V Bratislave, 18.4.2017

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

Peter Kašarík, živnostník

PhDr. Martin Lacko, PhD., historik

Výzvu Iniciatívy 2016 podporujú:

Mgr. Róbert Švec, politológ

Mgr. Pavol Privalinec, politológ

Mgr. Pavol Soóš, občiansky aktivista

Štefan Polačik, občiansky aktivista

Pavol Poprocký, občiansky aktivista

Ján Kvasnička, poslanec mestského zastupiteľstva

RNDr. Jozef Harcek, dôchodca, občiansky aktivista

Marína Vjazanková, kresťanská a občianska aktivistka

Doc. František Vnuk, historik

PhDr. Jozef Mižák, pedagóg

JUDr. Ján Marcinko, bývalý advokát, dôchodca

PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka, dôchodkyňa

Genmjr.v.v. Ing. Emil Vestenický, aktivista

Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc, historik

Prof. Ing. Jozef Bača CSc., emeritný profesor STU

d.p. Gabriel Juruš, katolícky kňaz

d.p. ThLic. Mons. Imrich Šišulák, katolícky kňaz

Dr. Darina Vergesová, M.A. slavistka a historička

Mgr. Anton Čulen, teológ, kresťanský aktivista

d.p. ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz

Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra

d.p. ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz

PhDr. Elena Šebová, psychologička

Jozef Šimonovič, umelec, recitátor

Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník

Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista

Mgr. Slavomír Hromada, živnostník

Prof. MUDr. Peter Mlkvy ,CSc, lekár

RNDr. Valentín Švidroň, CSc., občiansky aktivista

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., fyzik a elektrotechnik

Prof. MUDr. Ferdinand Klinda, lekár, koncertný organista

PhDr. Ľuba Klindová, psychologička

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vysokoškolský pedagóg

Mgr. Alojz Golský, dôchodca

MUDr. Martin Jančuška, kardiológ

Mgr. Peter Kozolka, učiteľ v penzii, národný aktivista

RNDr. Ján Kráľ, dôchodca

Mgr. Petr Kubík, PhD,, historik

PhDr. Augustín Jozef Lang, CSc., politik

Milan Macko, súkromný podnikateľ

Ing. Ľubomír Maliarik, programátor

Ladislav Nebus, dôchodca, občiansky aktivista

MUDr. René Pavlík, lekár

PhDr. Ivan Pišút, DrSc., vedec, lichenológ

Mgr. Ján Schultz, dirigent a hudobný publicista

Vojtech Tichý, dôchodca

d.p. don Vojtech Zeman, SDB, katolícky kňaz

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.