Andrej Kiska a pošliapaná Ústava SR

Ľudovít Števko
07.04.2017 14 662 achív

Andrej Kiska už začal osobnú predvolebnú kampaň. Zatiaľ v utajenom režime, pretože sa pravdepodobne v tíme jeho poradcov ešte nerozhodlo, či to má byť prezidentská kampaň pre druhé volebné obdobie alebo pokusný balónik na vstup do parlamentu na krídlach opozičnej politickej strany s ťahom na post predsedu vlády. Vlastne je to pre „stádo voličov“ čert ako diabol.

Prezident Andrej Kiska tri roky porušoval Ústavu Slovenskej republiky, na ktorú prisahal.

Pán prezident si objednal stretnutie na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, aby študentom (potenciálnym voličom) vysvetlil svoj postoj k Mečiarovým amnestiám a najmä, aby zdôvodnil názor svojho poradcu Jána Mazáka prečo prezident nemusí vymenovať ústavných sudcov navrhnutých parlamentom, hoci mu to ukladá Ústava Slovenskej republiky. K amnestiám mal osobitné pripomienky podopreté dojmami z kina, lebo sa so svojou dcérou zúčastnil na premietaní filmu Únos, na ktorom údajne uronil aj slzu. Aké dojemné! Mimochodom, ten film, vlastne obrázkové leporelo, bol po obsahovej i režijnej stránke prepadák, šitý horúcou ihlou na politickú objednávku. To je však otázka vkusu pána prezidenta, lebo „de gustibus non est disputandum“, čiže proti gustu žiaden dišputát.

 

Protiústavné kroky Andreja Kisku

Študentov akiste zaujali Kiskove interpretácie osobných pohovorov s kandidátmi na sudcov  ústavného súdu, z ktorých vyplývalo, že parlamentní kandidáti sú nevedkovia ústavného práva, ak nie priamo tupci z okresných súdov. „Tak takýchto kandidátov som tam mal, sudcov z okresných súdov, ľudí, ktorí absolútne nemali motiváciu,“ povedal znalecky prezident, ktorý má veľmi ďaleko k otázkam ústavného práva, pretože ho neživilo právo, pretože zbohatol ako kontroverzný podnikateľ.

Pán Kiska ešte pozabudol povedať študentom, že skúšobnú komisiu spôsobilosti kandidátov na sudcov ÚS SR zriadil neoprávnene. Zriadenie akéhosi poradného výboru, ktorý v jeho prítomnosti má skúšať kandidátov zvolených v NR SR je mimo ústavných právomocí prezidenta. Jednoducho, prezident si nemôže svojvoľne uzurpovať právo, ktoré zákon určuje iným.

O odbornej spôsobilosti kandidátov hovorí slovenská ústava - musia mať právnické vzdelanie a najmä musia 15 rokov pôsobiť v právnickom povolaní. Zákon o ústavnom súde hovorí jednoznačne, kto a za akých podmienok môže navrhovať kandidátov a za akých podmienok ich musí menovať prezident. Podľa čl. 134 ods. 2 ústavy, Národná rada Slovenskej republiky „navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má vymenovať prezident Slovenskej republiky“. Preto aj senát Ústavného súdu SR rozhodol, že prezident musí zo šiestich navrhovaných kandidátov menovať troch a vyzval ho, aby vo veci znova konal v súlade s ústavným zákonom. Kiska nekonal, naopak, vymenoval za ústavnú sudkyňu len Janu Baricovú, ostatných odmietol. Benátska komisia, ktorá riešila tento prípad, už na svojom plenárnom zasadnutí 14. júla 2014 vyvodila záver, že ani znenie ústavy, ani logika veci týkajúca sa zoznamu kandidátov predložených Národnou radou SR neoprávňujú novozvoleného prezidenta odmietnuť kandidátov NR SR.

Ďalšie doporučenie Benátskej komisie z marca 2017 nemohlo byť iné: „Prezident SR Andrej Kiska nie je oprávnený vymenovať menej ako polovicu kandidátov navrhnutých Národnou radou SR, a to ani vtedy, ak je presvedčený, že existujú závažné pochybnosti o ich schopnosti vykonávať funkciu sudcu ústavného súdu.“  

 

Baranidlo opozície

Prezident Andrej Kiska tri roky porušoval Ústavu Slovenskej republiky, na ktorú prisahal a zdá sa, že patovú situáciu na ústavnom súde bude predlžovať ďalej, ako o tom svedčia niektoré jeho vyhlásenia aj vyjadrenia protagonistu tohto bezprecedentného prípadu – jeho poradcu Jána Mazáka v diskusnej televíznej relácii. Predseda Ústavnoprávneho výboru Robert Madej dal v tejto diskusii o generáciu staršiemu právnemu ekvilibristovi lekciu z čítania doporučení Benátskej komisie aj Ústavy Slovenskej republiky.

Prirodzene, obyčajnému občanovi môže byť jedno či bude mať ústavný súd desať alebo trinásť sudcov - chlieb nebude mať lacnejší a počasie nebude lepšie. Lenže je nepochopiteľné, že médiá ako strážcovia demokracie a zákonnosti o tejto vlečúcej sa kauze porušovania ústavy mlčia, že v komentároch neapelujú na zodpovednosť prezidenta. Alebo je to až priveľmi čitateľné: Andrej Kiska je baranidlo opozície proti súčasnej vláde, preto je nedotknuteľný, aj keď úprimne povedané, tento človek ako nástroj svojich ambicióznych poradcov a analfabet v zahraničnej politike nemá čo hľadať v kresle hlavy štátu.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.