Vyhlásenie k protizákonnej dvojjazyčnosti

redakcia
19.03.2017 9 596 archív

Dôrazne protestujeme proti presadzovaniu nezákonnej dvojjazyčnosti na zvrchovanom území Slovenskej republiky. Nariadenie vlády SR o zozname obcí, v ktorých tvoria príslušníci národnostných menšín najmenej 20% obyvateľstva a podľa ktorého by sa mali osadzovať aj dvojjazyčné tabule na železničných staniciach je podľa viacerých názorov odborníkov neplatné, je v rozpore so zákonom o používaní menšinových jazykov a v praxi nevykonateľné.

Slovenský juh, vďaka politickým kšeftom vo vládnej koalícii, opäť zaplavia maďarské tabule pripomínajúce časy Uhorska. To všetko za pomoci tzv. Slovenskej národnej strany.

Menšinoví maďarskí predstavitelia preto nemôžu žiadať od takých obcí dvojjazyčnosť, ktoré nespĺňajú zákonnú percentuálnu hranicu na používanie aj menšinového jazyka a nachádzajú sa v nariadení o zozname obcí. Ide najmä o obce Senec (11,1%  maďarskej menšiny), Šaľa (14,2% maďarskej menšiny), Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda (18,5% maďarskej menšiny), Veľká Ida, okr. Košice – okolie (9,9% maďarskej menšiny), Malá Tŕňa, okr. Trebišov (6,2 % maďarskej menšiny), spolu viac ako 30 obcí.

Slováci na slovenskom juhu sú pobúrení takouto aroganciou menšinových politikov Mostu voči Slovákom a Slovenskej republike, odporom voči slovenskému jazyku ako štátnemu jazyku pre všetkých občanov Slovenska.

Svojich voličov zneužívajú na svoje provokačné politické ciele, v ktorých ide sústavne o to isté – autonómiu, teda tzv. samosprávy v južných oblastiach suverénneho a zvrchovaného územia Slovenskej republiky. Tieto ciele už nie raz identifikovali naši historici a máme o tom vlastnú historickú pamäť. Príslušníkom maďarskej menšiny záleží na životne dôležitejších veciach, ako sú dvojjazyčné tabule, v mnohých obciach nejavia záujem o používanie maďarského jazyka v úradnom a verejnom styku.

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Vyhlásenie Panslovanskej únie k arogancii predsedu parlamentu

--------------------------------------------------------------------------

Obecné samosprávy s väčšinovým zastúpením poslancov za menšinové maďarské strany, môže ísť až o 40% samospráv zo všetkých šestnástich jazykovo zmiešaných okresov na juhu, už teraz autonómne rozhodujú o jednostrannom etnickom smerovaní obce a škôl s výučbou v štátnom jazyku, o budúcnosti detí slovenskej národnosti, o miestnej kultúre. Zákon o štátnom jazyku sa sústavne porušuje, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky už tretíkrát vo svojej správe o stave používania štátneho jazyka na území SR zverejňuje množstvo sťažností na nepoužívanie štátneho jazyka na juhu aj južnými obecnými samosprávami. Aktuálna správa o používaní menšinových jazykov uvádza takmer 90% zamestnancov obecných samospráv na juhu ovládajúcich menšinový maďarský jazyk. Teda Slováci, ak sa chcú zamestnať v samospráve, musia sa povinne naučiť menšinový jazyk, čo považujeme za diskrimináciu. Slovenský jazyk ako štátny jazyk a slovenská kultúra majú byť podľa strategických vládnych a rezortných dokumentov oblasťou, ktorá spája, zjednocuje a zrovnoprávňuje všetkých občanov Slovenskej republiky. Slováci v Maďarsku by boli vďační za dvojjazyčnosť na železničných staniciach v Maďarsku, no nemajú ich ani na cestných dopravných označeniach označujúcich koniec obce.  

Na základe uvedených  skutočností vyzývame:
- našu vládnu reprezentáciu a poslancov NR SR, najmä poslancov za SNS, aby podali návrh prešetrenia nariadenia vlády SR o zozname obcí na Ústavný súd SR a žiadali pozastaviť výkon príslušnej legislatívy a aby neodkladne začali s obnovou kompetencií štátu na slovenskom juhu,
- Slovákov, aby sa nenechali opájať zákernou a pokryteckou „medovomotúzovou“ politikou strany Most, aby sa zaujímali o kompetencie štátu, postavenie a práva Slovákov na slovenskom juhu a podľa toho sa orientovali aj ako voliči vo voľbách, slovenský juh sa týka a je územím všetkých Slovákov,
- našich spoluobčanov maďarskej národnosti, aby sa nenechali zneužívať nenávistnou politikou, ktorá vedie do slepej uličky, rozdeľuje a rozsieva hádky medzi všetkých obyvateľov nielen slovenského juhu, a aby nenechali zo seba robiť menejcenných občanov SR, to, že je nevyhnutné ovládať štátny jazyk si najlepšie uvedomujú rodičia maďarskej národnosti, keď svoje deti umiestňujú, napriek vymyslenej propagande o silnej asimilácii maďarskej menšiny a vysokej hmotnej a finančnej podpore maďarských fondov, do škôl s výučbou v štátnom jazyku.

Podľa stále aktuálnych dokumentov ministerstva kultúry SR si vláda SR zvolila usmerňovanie jazykovej politiky, ktorá nesmie byť na úkor štátneho jazyka a s týmto názorom súhlasí podľa prieskumu až 93% obyvateľov. Žiadame o naplnenie aj tejto strategickej jazykovej politiky Slovenskej republiky.

Vyhlásenie podporili:
Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo, Podunajská národná kultúra, Slovenské Hnutie Obrody, MO MS Trenčianska Teplá, MO MS Žarnovica, MO MS Handlová, MO MS Partizánske, MO MS Svinná, MO MS Bánovce nad Bebravou, MO MS Kálnica.  

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk, alebo na čísle 0908 800 782.