Vyhlásenie Iniciatívy 2016 k Natálke a Únosu

Iniciatíva 2016
09.03.2017 13 061 internet

Aktivisti Iniciatívy 2016 so znepokojením vnímajú vývoj v umeleckej oblasti, ktorá sa opäť dostala pod vplyv politických uzurpátorov. Nie tak dávno sme sa rozlúčili s angažovaným umením a dúfali sme, že už sa nikdy neobnoví.

Michal Kováč ml.

Slovenské národné divadlo naštudovalo hru Natálka na základe skutočného príbehu tragédie rómskeho dievčatka v Českej republike.

Hra je určená do škôl ako výchovný prostriedok proti extrémizmu, pričom tvorcovia siahli k zneváženiu kresťanského symbolu a podprahovo i prvej Slovenskej republiky. Pýtame sa, o aký výchovný zámer v tejto angažovanej hre ide?

Ďalšie „uvedomelé“ dielo Únos vzniklo s podporou RTVS a teda aj z prostriedkov občanov SR. Únos je „umeleckým“ spracovaním zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Toho Kováča, ktorý dostal milosť od svojho otca za podvod na firme Technopol v sume 2,3 milióna USD.

Pýtame sa, kam sa Slovenská republika dostala, ak umením oslavuje podvodníkov? Prečo sa na propagáciu tohto filmu zneuctil symbol Slovenskej republiky? Prečo plagát pozývajúci na film pozostáva z dvojkríža s akýmsi ukrižovaným a trojvršia vytvoreného zo smetiska? Prečo prokuratúra nekoná voči hanobiteľom národa a náboženstva?

Podpísaní signatári protestujeme voči podpore takého umenia, ktoré znevažuje cítenie slovenského národa a dokonca sa mu hrubo vysmieva.

Bratislava, dňa 5. marca 2017

 

Signatári Iniciatívy 2016: Mgr. Miroslav Šuňal, politológ, Ing. Eva Zelenayová, publicistka, Peter Kašarík, živnostník, PhDr. Martin Lacko, PhD., historik, ThDr.  Ján Košiar, katolícky kňaz, Mgr. Anton Čulen, učiteľ, katechéta, Ing. Ján Litecký Šveda, predseda PV ZPKO, MUDr. Natália Grausová, poslankyňa NR SR

Výzvu podporujú: ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz, Akad. mal. Dr., Prof. Stano Dusik, sindonológ, spisovateľ, Jozef Mydla, kňaz, Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra, Mária Sýkorová, dôchodkyňa, občianska aktivistka, Jozef Šimonovič, umelec, recitátor, Milan Rybársky, dôchodca, občiansky aktivista, predseda MO MS Kremnica, JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát, PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka, Ing. Jozef Dečo, predseda pobočky PV ZPKO v Bratislave, Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., lekár, Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista, RNDr. Jozef Harcek, dôchodca, občiansky aktivista, Iva Vranská Rojková, spisovateľka a publicistka, Tibor Kvačkaj, dôchodca, Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník, Doc. Ing. Ján Vlnka, CSc., vysokoškolský pedagóg, Zuzana Garelová, živnostníčka, Mgr. Slavomír Hromada, živnostník, RNDr. Valentín Švidroň, CSc., obč. aktivista, Ladislav Nebus, dôchodca, občiansky aktivista, PaedDr. Sylvia Maliariková, pedagóg, Mária Švecová, učiteľka, pro-life aktivistka

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU