Vyprázdnená SNS. Nástup zdravého národovectva

Ladislav Kováčik
13.02.2017 7 013 archív

Ešte v devätdesiatych a nultých rokoch bol slovenský nacionalizmus pevnou súčasťou verejnej diskusie. Bolo to do značnej miery spôsobené faktom, že tento myšlienkový prúd zastupovali vo veľkej politike dve silné strany: HZDS a SNS. Po mnohé roky boli obe strany dokonca vo viacerých vládach.

SNS sa síce dostala do vlády, ale nepresadila v nej žiadne, z hľadiska národnoštátnych záujmov, zaujímavé veci.

Dnes je situácia odlišná. Je pravdou, že ľudí, ktorí majú o národné myšlienky záujem, je veľa, ako to ukázali aj parlamentné voľby v minulom roku. Do národnej rady sa vtedy pohodlne dostali tak „tradičná“ SNS, ako aj menej politicky korektná Ľudová strana Naše Slovensko. Avšak treba konštatovať aj to, že hlasovanie ľudí sa do značnej miery minulo účinkom. ĽSNS sa ocitla prakticky v úplnej politickej aj mediálnej izolácii a SNS sa síce dostala do vlády, ale nepresadila v nej žiadne, z hľadiska národnoštátnych záujmov, zaujímavé veci. Výnimkou je snáď len nedávno presadená ústavnoprávna ochrana slovenskej pôdy.

-------------------------------------------------------------------------

Prečítajte si tiež: (Ne)tradičná strana Andreja Danka

-------------------------------------------------------------------------

Na vyprázdnenosti značky SNS nič nemenia ani čas od času vyslovené trefné myšlienky Dankových podpredsedov Pašku a Hrnka. Teda – SNS už slovenský nacionalizmus nezastupuje a ĽSNS je médiami ustavične prehnane démonizovaná, čo má potom vplyv aj na to, ako Slováci vnímajú národovectvo ako také.

 

Máme sa bičovať?

Dnešný stav slovenského národovectva ilustrujú aj udalosti okolo vyšetrovania tvorcov kalendárov s fotografiami prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa. V rámci tejto svojej snahy o demonštráciu moci pred nepohodlnými hlasmi zaklopali policajti na dvere aj uznávanému historikovi Milanovi S. Ďuricovi. Na pozornosť polície sa zrejme môže „tešiť“ aj ďalší historik Martin Lacko, keďže pre kalendáre napísal sprievodné texty k fotografiám.

Toto dianie popudilo aj Maticu slovenskú, ktorá sa inak z podstaty svojho fungovania snaží so štátom vychádzať dobre, a tak jej predsedníctvo vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadrila znepokojenie nad tým, že „hneď po ustanovení  špeciálnej protiextrémistickej jednotky došlo k šikanovaniu uznávaných slovenských historikov“. Matičiari sa pýtajú, „či to má znamenať, že vydávanie historických prameňov, smerujúcich k objasňovaniu slovenských dejín a ich nikým neusmerňovaná interpretácia je prejavom extrémizmu“ a či sme „povinní sústavne sa bičovať svojimi dejinami“. Vyhlásenie zároveň prichádza s myšlienkou, aby si k sebe hľadali cestu tak dediči SNP, ako aj marca 1939.

 

Všetko zlé je na niečo dobré

Nepochybne vstupujeme do obdobia, ktoré bude voči slovenským národným myšlienkam nepriateľskejšie, než ako sme na to boli doteraz zvyknutí. Avšak aj represívny prístup štátu, silno podporovaný mimovládkami a médiami môže slovenskému nacionalizmu paradoxne pomôcť. Možno totiž očakávať, že ľudia si čoraz viac budú východisko zo súčasného korupčnícko-dekadentného stavu spájať práve s národovectvom a organizáciami, ktoré sa k nemu hlásia.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU