Vyhlásenie k plánovanému zavedeniu dvojjazyčných tabúľ na železniciach

KSI
07.02.2017 12 495 Pavol Privalinec

Kongres slovenskej inteligencie s pohoršením prijal informáciu o nariadení ministra dopravy zaviesť dvojjazyčné tabule na železničných staniciach na tzv. menšinových územiach. V praxi ide – ako vlastne vždy – o menšinu maďarskú, keďže žiadna iná podobné (nad)práva nežiadala a nežiada.

Maďarskí politici majú dnes v rukách miestnu samosprávu, kultúru i školstvo v južných oblastiach a svoj „vykolíkovaný“ priestor pomaly, ale isto zo zvrchovanosti SR vyčleňujú.

Nastolenie dvojjazyčnosti na železniciach je jedným z posledných krokov, ktoré maďarská politika na ovládnutie svojho záujmového teritória potrebuje. Je nielen hrubým porušením zákona o štátnom jazyku, zákona o používaní jazykov národnostných menšín a nariadenia vlády SR o zozname obcí, ale aj štátnej suverenity SR.

Trpkým paradoxom je, že prichádza v predvečer 25. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska. A priam šokujúce, že v čase, keď súčasťou vládnej koalície je SNS, ktorá svoju politiku od roku 1990 stavala na ochrane národnoštátnych a jazykových práv Slovákov. Z tohto pohľadu máme odôvodnené obavy o hodnotovú i morálnu orientáciu súčasných vládnych predstaviteľov. Sme presvedčení, že preferencie vládnych tzv. slovenských politických strán budú klesať aj naďalej vďaka takýmto osudovým rozhodnutiam.

Z pozície Kongresu slovenskej inteligencie vyzývame preto vládu SR, poslancov NR SR i všetkých kompetentných, aby prijatiu tohto nehorázneho maďarizačného nariadenia zabránili a svoju pozornosť začali konečne venovať zlepšeniu ťaživej situácie Slovákov na juhu.

Ružomberok, dňa 7. februára 2017

-------------------------------------------------------------------------

Objednajte si balíček nálepiek Na Slovensku po slovensky. Odkaz na nálepky.

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. A preto: Na Slovensku po slovensky.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU