Rok Dr. Jozefa Tisa oficiálne otvorený

Slovenské Hnutie Obrody
01.02.2017 13 824 Pavol Privalinec

Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, keďže sme si pripomenuli 200 rokov od jeho narodenia. V roku 2017 je tomu zas 130 rokov od narodenia a 70 rokov od popravy prvého slovenského prezidenta – Dr. Jozefa Tisa.

Prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa považujeme za najlepšieho a najvýznamnejšieho prezidenta v histórii Slovákov.

Symbolikou osudu sa rok 2017 spája aj s okrúhlym výročím inej významnej udalosti národných dejín – vyhlásením zvrchovanosti Slovenska v roku 1992 a následnou obnovou slovenskej štátnosti. Žiaľ, po štvrťstoročí existencie druhej Slovenskej republiky sme svedkami, že svoju politickú i ekonomickú suverenitu „zásluhou“ ponovembrových garnitúr dávno stratila a klesla na nesvojprávnu úroveň.

-------------------------------------------------------------------------

Nálepky Jozef Tiso - najlepší slovenský prezident

-------------------------------------------------------------------------

Uvedomujeme si, že ruka v ruke s ekonomickou kolonizáciou národov išla vždy kolonizácia ideologická. Predpokladom trvalého ovládnutia národa je zamlčovanie či kriminalizácia jeho vlastnej histórie, špinenie historických osobností, ktoré sa snažili o jeho pozdvihnutie, o nezávislosť. Príkladom nekompromisnej obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov je práve osoba Dr. Jozefa Tisa, prvého prezidenta SR, realizátora hlinkovskej idey „Cudzie nechceme, svoje si nedáme“. Slovensko je mu mnoho dlžné.

Súc si vedomí týchto skutočností, môžeme vyhlásiť rok 2017 za Rok Dr. Jozefa Tisa a oznamuje uskutočnenie sprievodných podujatí v jeho rámci. Súčasne vyzývame Slovákov a Slovenky, aby sa nastupujúcou americko-bruselskou diktatúrou nenechali zastrašiť, nepodľahli jej zločinným snahám a urobili všetko pre udržanie dôstojnej existencie nášho štátu, národa, i jeho duchovných hodnôt a tradícií.

Slovenské Hnutie Obrody vás pozýva na celonárodné oslavy 78. výročia vzniku I. Slovenskej republiky (14.3.1939), ktoré sa uskutočnia v sobotu 11. marca o 15.00 hod. v Kultúrnom dome a Panteóne slovenských dejateľov v Čakajovciach. Počas osláv bude pre účastníkov pripravený spoločensko-kultúrny program a občerstvenie. Na záver podujatia položíme vence k soche prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa, ktorá sa nachádza v Panteóne slovenských dejateľov. Pozvánka na udalosť na Facebooku.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU