Čierna stavba USA v centre Bratislavy

Martin Borguľa
21.12.2016 9 199 archív

Pre bezpečnostný plot pred americkým veľvyslanectvom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave napísal bratislavský mestský a staromestský miestny poslanec Martin Borguľa list novozvolenému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Poslanec v liste uvádza, že ide zo strany amerického veľvyslanectva o nelegálne okupovanie verejného priestoru námestia a o bezprecedentné nerešpektovanie zákonov Slovenskej republiky.

Martin Borguľa: „V súčasnosti je americká ambasáda oplotená neprávom, pretože k pozemku už nemajú právny vzťah, nájom sa skončil 15. augusta.“
Vážený pán Trump, dovoľte mi, aby som Vám zablahoželal k Vášmu zvoleniu za prezidenta Spojených štátov amerických. Dúfam, že Vaše zvolenie prinesie pozitívne zmeny v politike a ekonomike nielen vo Vašej krajine, ale v celosvetovom kontexte.  

Zároveň mi dovoľte, aby som upriamil Vašu pozornosť na zastupiteľský úrad USA v Slovenskej republike. Vaše veľvyslanectvo sídli v historickom centre hlavného mesta, v Bratislave. Sídli uprostred Hviezdoslavovho námestia, ktoré patrí k najkrajším miestam v našom hlavnom meste. Toto promenádne námestie je centrom spoločenského života mesta, denne navštevované Bratislavčanmi, domácimi návštevníkmi a zahraničnými turistami. Nachádza sa tu národné divadlo, budova Slovenskej filharmónie, legendárny hotel Carlton s niekoľko storočnou históriou, množstvo kaviarní a reštaurácií.

Vaša ambasáda sa v roku 2005 rozhodla postaviť okolo budovy, v ktorej sídli, bezpečnostný plot. Ide o trojmetrové železné oplotenie, ktoré sa odvtedy stalo ohyzdnou súčasťou historického centra nášho mesta. Váš zastupiteľský úrad nerešpektoval protesty občanov mesta ani protesty odbornej verejnosti proti neestetickému plotu, ktorý negatívnym spôsobom zasiahol do architektonického vzhľadu námestia a obmedzil verejný priestor. Váš zastupiteľský úrad nesplnil svoje sľuby, že oplotenie bude len dočasným bezpečnostným riešením. Ani nasledujúce sľuby, že nájde vhodnejšiu lokáciu v inej časti mesta, kam ambasádu presťahuje.

Nájomná zmluva medzi magistrátom hlavného mesta Bratislavy a Veľvyslanectvom USA k pozemkom, na ktorých stojí plot, stratila platnosť dňa 15. augusta 2016. Napriek tejto skutočnosti, ktorá znamená, že veľvyslanectvo už nemá k uvedeným pozemkom právny vzťah, americká strana nepodnikla žiadne opatrenia na odstránenie plota.

V súčasnosti tak ide zo strany Vášho veľvyslanectva o nelegálne okupovanie a nelegálne zabratie verejného priestoru námestia a o bezprecedentné nerešpektovanie zákonov Slovenskej republiky.

Vážený pán Trump, dovoľte mi, aby som Vás ako budúceho prezidenta Spojených štátov amerických touto cestou požiadal o podniknutie takých opatrení, ktoré budú viesť k vyriešeniu uvedenej záležitosti. Som presvedčený, že Vám záleží na tom, aký obraz má Vaša krajina vo svete a že zastupiteľský úrad Spojených štátov amerických – krajiny, ktorá vyznáva demokratické a právne princípy, by mal plne rešpektovať zákony hostiteľskej krajiny. 

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU