Účelové mätenie pojmov

Jozef Šulaj
16.12.2016 3 845 archív

„Politický národ Slovenska by sa mal skladať zo Slovákov, ale aj z tu žijúcich Maďarov, Rómov, Čechov, Rusínov, Ukrajincov atď.,“ takými pôsobivými slovami začína svoju úvahu o slovenskom národe Miroslav Kusý v týždenníku Mosty (č. 37/95). Nemožno tvrdiť, že by nemal pravdu. Veď kto sa vlastne vyčleňuje z našej pospolitosti? Iba ten, kto si nectí vlastnú domovinu, ústavu, vládu, kto pohŕda alebo dokonca nenávidí štátny jazyk krajiny, v ktorej žije, a pod. 

Kontroverzný politológ Miroslav Kusý patrí k tým disidentom, ktorí sa stali antikomunistami, až keď ich zo strany vyhodili.

S ďalšími vývodmi autora týkajúcimi sa o. i. napríklad dokazovania výraznej tendencie „k sociálnej izolácii Rómov do get a politickej izolácie Maďarov do uzavretého politického života...“ u nás, ďalej násilnej asimilácie menšín, rozvíjajúceho sa terorizmu a nacionalizmu..., sa už vôbec nedá seriózne polemizovať, ani argumentovať objektívne podloženými faktami. Umelo vykonštruované, pozliepané polopravdy a fiktívne mylné predstavy, to nie je nič iné, ako demagogické mätenie pojmov alebo istý druh účelovej fantastiky vedenej ad absurdum...

Predstavitelia opozície unisono s niektorými denníkmi a masmédiami najnovšie veľmi radi šermujú so slovíčkami, ako nacionalizmus, fašizmus a totalitarizmus, v snahe presvedčiť našu verejnosť o niečom, čomu sami neveria, očierňujúc pritom našu republiku pred zahraničím.

Čo sa týka práv národnostných menšín a prípravy uzákonenia štátneho jazyka v SR mala priniesť viac svetla nedávna televízna debata na kanáli VTV s poslancom Bélom Bugárom. Žiaľ, tentoraz nešlo o typickú debatu (zdatným súperom mu bol bývalý minister školstva J. Paška), ale viac-menej o snahu dorozumieť sa s človekom, ktorý akoby pochádzal z inej planéty. Z výrokov B. Bugára sme sa napríklad dozvedeli, ako sú naši maďarskí spoluobčania ukrivdení - nekvalitným vyučovaním slovenčiny na maďarských školách, nátlakom v podobe alternatívneho školstva. Dokonca tvrdil, že na územiach, kde majú väčšinu, nemusia ani ovládať slovenský jazyk, ale naopak, Slováci tu žijúci by sa mali naučiť po maďarsky, a to aj miestni farári či lekári... Ťažko k tomu niečo dodať – azda iba toľko, že pán poslanec Bugár sa znovu chystá do USA, kde chce (ako to sám uviedol) rozprávať po slovensky, určite nie preto, že by chcel zmeniť doterajšie názory.

Slovenská REPUBLIKA, september 1995

--------------------------------------------------------------------------

Vyberáme z archívov denníkov a týždenníkov zaujímavé články, ktorých obsah si môžete porovnať s realitou súčasnosti.  Archívne texty pochádzajú z čias obnovenia Slovenskej republiky a zachytávajú politické a spoločenské pohyby doma i v zahraničí. Píše sa rok 1995.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------