Téma 17. november 1989 v Slobodnom vysielači

Michal Šindolár
19.11.2016 4 233 archív

Aj o tom, ako naši rodičia „vyhnali“ komunistov a ŠtBákov dverami a oni sa vrátili pivničnými oknami a dnes sa hrajú na demokratov v službách Bruselu.

 

 

Zvukový záznam z diskusie

Niekoľko myšlienok Róberta Šveca k téme November 1989:

„Zvolenie Gorbačova za generálneho tajomníka Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 11. marca 1985 bol začiatok konca socialistického tábora. Gorbačov patril do umierneného krídla v rámci komunistického hnutia a pokúsil sa reformovať socialistický tábor a socializmus ako systém. Jeho snahu možno porovnať s pokusom Alexandra Dubčeka v 60. rokoch 20. storočia v Československu. Podobne ako Dubček, aj Gorbačov ale zistil, že socializmus sa reformovať nedá. Buď existuje ako systém s pevnými pravidlami alebo musí zaniknúť.

„Revolučný pohyb v Československu sa začal na Slovensku už v marci 1988 vďaka Sviečkovej demonštrácii v Bratislave, ktorú silové zložky brutálne rozohnali. Nasledovala manifestácia študentov 16. novembra 1989 opäť v Bratislave a až potom sa odohrali udalosti v Prahe. Vidím v tom dejinnú paralelu, pretože moc komunistov bola na Slovensku nastolená zo Západu, z Prahy a nie z Východu. Voľby na Slovensku v roku 1946 vyhrala Demokratická strana so ziskom vyše 60% hlasov, ale víťazom v rámci Československa bola komunistická strana, ktorá následne vo februári 1948 získala moc v celom štáte. A tak ako v roku 1946, tak aj koncom 80. rokoch 20. storočia boli opäť Slováci tým národom v spoločnom štáte, ktorý sa vzoprel komunistickej ideológii. Slováci boli a sú morálnymi víťazmi nad komunizmom.“

„Pád Berlínskeho múru 9. november 1989 bol dôležitým medzníkom, po ktorom sa udalosti začali valiť celou východnou Európou. Následné zjednotenie Nemecka bolo dosiahnuté aj na základe prísľubu lídrov Západu Gorbačovovi, že NATO sa nebude rozširovať ďalej na východ.“

„Voľba Václava Havla za prezidenta Československej socialistickej republiky 29. decembra 1989 bola dôkazom toho, že komunisti sa dohodli s "revolucionármi" na dobrovoľnom odovzdaní moci, pretože Havla zvolili za prezidenta vo Federálnom zhromaždení aj komunistickí poslanci, bez ich podpory by sa prezidentom nestal.“

„V roku 1989 naši rodičia komunistov a ŠtBákov „vykopli“ dverami a dnes sa komunisti a ich deti vracajú naspäť oknami a používajú tie isté metódy ako pred rokom 1989. Chyba bola tá, že Nežná revolúcia bola príliš nežná. Tí, ktorí verne slúžili Moskve nás dnes poúčajú o tom, že máme byť európski a poslúchať Brusel. Chcem ubezpečiť súčasných režimistov a všetkých statočných vlastencov, že my takú chybu ako naši rodičia určite nespravíme.“