V Štúrove pre Slovákov platia asi iné zákony

Margaréta Vyšná
18.10.2016 7 391 Pavol Privalinec

Osadenie busty Ľudovíta Štúra v „pokojnom a tolerantnom“ Štúrove opäť „niekto“ brzdí. Chýba stavebné povolenie, vydanie ktorého Stavebný úrad zbytočne naťahuje. Štúrova busta je hotová už vyše polroka, vysporiadané sú aj nájomné vzťahy na pozemku, kde bude pamätník stáť.

Pripravovaná busta Ľudovíta Štúra od Mgr. Art. Martina Palu. Výška bronzovej časti bude 0,75 metra. Projekt busty Ľudovíta Štúra v Štúrove vzišiel z dlhoročných požiadaviek občanov mesta Štúrovo, ktoré si osvojil Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove, ktorý práce koordinuje.

Vlani, v roku Ľudovíta Štúra, presne na deň jeho narodenia, 28. októbra štúrovskí matičiari odhalili a poklepali na nábreží Dunaja v Štúrove základný kameň budúcej busty Ľudovíta Štúra. Napriek obštrukciám samosprávnych orgánov, nenávisti odporcov a nálepkových nájazdov komanda. Takéto konanie a správanie vtedy odsúdilo snáď celé Slovensko a matičiari okamžite získali na bustu finančnú podporu z Úradu vlády SR.

Správa z odhalenia základného kameňa busty Ľ. Štúra v Štúrove

V tomto roku podal Miestny odbor Matice slovenskej žiadosť o stavebné ohlásenie už na bustu. Bežné pamätníky takéhoto charakteru, ak nejde o monumentálne stavby, nepotrebujú stavebné povolenie, postačuje stavebné ohlásenie. V Štúrove pre Slovákov však platia asi iné zákony, Stavebný úrad žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej o stavebné ohlásenie bez odôvodenia zamietol. MO MS sa so žiadosťou o riešenie obráti na príslušné vyššie kompetentné vládne orgány a štátne inštitúcie.


Čo s právami občanov?

Kto stojí za obštrukciami osadenia pamätníka v Štúrove je verejným tajomstvom. Komu to stále nie je jasné, stačí, ak sa pozrie na zloženie miestneho Mestského zastupiteľstva, obsadili ho najmä menšinové strany s tzv. zodpovednou politikou. Systém, ktorý určuje účasť obyvateľov na riadení samosprávnych záležitostí funguje „vďaka“ väčšine eufóriou a demokraciou zmätených zákonodarcov po roku 1989. Ústava SR v článku síce zaručuje právo účasti každého občana Slovenskej republiky na správe verejných vecí, ale ďalšia legislatíva toto právo obmedzuje natoľko, že spolu s nekoncepčnou národnou politikou ho prakticky neumožňuje.

Kontrolný deň SHO v Štúrove – 1.10.2016

Štúrov pamätník sa rodí pomaly, ale isto cestou komárňanského súsošia sv. Cyrila a Metoda. Je to už druhý precedens na slovenskom juhu, ktorý dáva zrozumiteľne najavo, že podmienky príslušníkov majoritného obyvateľstva štátu na jazykovo zmiešanom území je nevyhnutné dať čo najskôr do poriadku.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.