Maďarskí rodičia používajú svoje deti ako rukojemníkov

Ivan Hanko
04.10.2016 10 781 archív

V súčasnom období opäť silnejú tlaky poslancov Maďarskej koalície a časti občanov maďarskej národnosti proti Ministerstvu školstva SR a vlastne celému nášmu vzdelávaciemu systému. V týchto dňoch vyrukovali maďarskí rodičia na ministerku Evu Slavkovskú dokonca s petičnými hárkami, požadujúcimi opätovné zavedenie dvojjazyčných vysvedčení v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Rodičia detí maďarskej národnosti sa stavajú do úlohy, ako keby chceli spasiť svoje ratolesti pred slovenským útlakom a asimiláciou, o ktorej však nemôže byť v skutočnosti ani reči.

Umožniť svojim deťom prirodzený prístup k jazyku štátu, v ktorom žijú, je pre maďarskú menšinu, neznesiteľnou potupou. A tak usilovne vymýšľajú petície, organizujú protestné zhromaždenia, bijú na poplach aj smerom do zahraničia.

Ešte máme v čerstvej pamäti udalosti, keď do školských lavíc na slovenskom juhu zasadli protestujúci maďarskí rodičia, a svoje deti zavreli doma. Pochopiteľne, týmto krátkozrakým prístupom poškodili predovšetkým ich. A práve deti, ktoré vonkoncom za nič nemôžu, využívajú maďarskí rodičia ako nejakých rukojemníkov na presadzovanie vyšších maďarských záujmov.

Našich maďarských spoluobčanov môžeme v tejto súvislosti len ubezpečiť, že ovládať slovenský jazyk, ako aj hociktorý iný navyše nie je rozhodne nijakou hanbou, veď, napokon, sa hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

Je prinajmenšom trápne, keď sa spýtate na ulici starých manželov, kde nájdete mestský úrad, a oni len nechápavo pokrútia hlavou, ako sa mi to nedávno stalo v Sládkovičove.

Združenie maďarských rodičov na Slovensku je už zo zásady prakticky proti všetkému, čo len trochu zaváňa niečím slovenským, slovenčinou. Akoby úplne zabúdalo na skutočnosť, že južné územie Slovenska nie sú etnicky čisté, ako by si to želali, ale že tu žijú aj príslušníci iných národností. Akosi zabúdajú na to, že slovenský juh je domovom všetkých tu žijúcich občanov. Akékoľvek nadraďovanie sa nad iných a s tým spojené sústavné stupňovanie a radikalizovanie požiadaviek, ako sme toho denno-denne svedkami, len zbytočne komplikuje vzájomnú komunikáciu a spolunažívanie občanov.

Slovenská REPUBLIKA, august 1997

-------------------------------------------------------------------------

Slávnostné celoslovenské otvorenie školského roka 1997/1998. Slávnostný príhovor v areáli ZŠ predniesla ministerka školstva SR Eva Slavkovská.

--------------------------------------------------------------------------

Vyberáme z archívov denníkov a týždenníkov zaujímavé články, ktorých obsah si môžete porovnať s realitou súčasnosti.  Archívne texty pochádzajú z čias obnovenia Slovenskej republiky a zachytávajú politické a spoločenské pohyby doma i v zahraničí. Píše sa rok 1997.

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.