Výzva na podporu Martina Lacka a Antona Čulena

Miroslav Šuňal
12.09.2016 5 895 Pavol Privalinec

V týchto dňoch došlo k bezprecedentnému porušeniu ústavných práv občanov Slovenskej republiky Martina Lacka a Antona Čulena, keď ich zamestnávatelia prepustili zo zamestnania na základe toho, že pred parlamentnými voľbami v marci 2016 ako členovia občianskeho združenia Iniciatíva 2016 vyjadrili verejnú podporu Ľudovej strane Naše Slovensko.

Martin Lacko

Martin Lacko je slovenský historik, otec troch detí, ktorý pracoval v Ústave pamäti národa. Jeho predseda Ondrej Krajňák, od svojho nástupu do funkcie predsedu Správnej rady ÚPN, presadzoval svoje politické zámery protizákonne a porušovaním stanov ÚPN. Otvoreným listom o tom informovali poslancov NR SR členovia Správnej rady ÚPN.  Pod jeho vedením sa ústav zapojil aj do predvolebnej kampane KDH a funkcionári KDH boli či sú v mnohých riadiacich štruktúrach ÚPN. Martin Lacko nie je členom žiadnej politickej strany a na svoj politický názor má právo vyplývajúce z Ústavy SR - pre politické zmýšľanie nikoho nemožno poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

To isté platí aj pre učiteľa Antona Čulena, ktorý bol katechétom na viacerých školách. Je otcom piatich detí. O  výpoveď a neobnovenie Kánonickej misie pre vyučovanie katolíckeho náboženstva na školách sa u neho postarali dvaja „kresťanskí demokrati“ Martin Kramara a Jozef Adamkovič. Anton Čulen bol aj v minulosti prenasledovaný komunistickým režimom, a to práve za verejne prejavené kresťanské postoje.

Signatári Iniciatívy 2016 práve dnes, v deň výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, vyjadrujú hlboké znepokojenie nad stavom demokracie na Slovensku, keď za prejavené politické názory sú ľudia prepúšťaní zo zamestnania. Vyzývame zodpovedných politikov a cirkevné autority, aby nedopustili porušovanie základných práv a slobôd občanov a eliminovali prejavy novodobých totalitných praktík.

Bratislava, 1. september 2016                        

 

Výzvu občianskej Iniciatívy 2016 podporujú:

Signatári Iniciatívy 2016: Mgr. Miroslav Šuňal, politológ; Ing. Eva Zelenayová, publicistka; ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz; Ing. Marián Šuran, podnikateľ; Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, občiansky aktivista; Peter Kašarík, živnostník; ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz; MUDr. Natália Grausová, poslankyňa NR SR; Ing. Ján Litecký Šveda, projektant, hudobník

Výzvu podporujú:

Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník

Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra

Mgr. Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody

Mgr. Pavol Privalinec, podpredseda Slovenského Hnutia Obrody

Štefan Polačik, člen Predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody

Bc. Julián Orlický, študent histórie, Slovenské Hnutie Obrody

Prof. Dr. Ferdinand Klinda, dôchodca

JUDr. Milan Janičina, právnik

Mgr. Roman Michelko, publicista, politológ

Mgr. Jozef  Sivák, CSc., dôchodca

František Ďuriš, dôchodca, administrátor, publicista

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD, fyziater - rehabilitačný lekár

Eugen Plachý, elektrotechnik

Stanislav Dusík, občiansky aktivista

Mgr. Slavomír Hromada, živnostník

Mária Sýkorová, občianska aktivistka

RNDr. Valentín Švidroň, CSc., vysokoškolský učiteľ, dôchodca

Ing.Vladimír Andráš, podnikateľ

Peter Hrabovec, projektový manažér

Dr. Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu, filozof, publicista, vydavateľ

ThLic Mons. Imrich Šišulák, výpomocný duchovný

Mgr. Zuzana Garelová, živnostníčka

Mons. Doc. ThDr. Marián Čižmár, PhD,rektor Kostola a Pastoračného centra sv. Pia X. pápeža

Mgr. P. Jozef Mydla SJ,  kňaz 

Mgr. Jozef Krajčík, pedagóg

Ing. Stanislav Kušík, dôchodca

JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát

PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka

Ing. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej

MUDr. Daniel Adamkovič, lekár

Viera Králičeková, živnostníčka

Milan Rybársky, dôchodca, obč. aktivista, predseda MO MS Kremnica

PhDr. Juraj Chovan Rehák, CSc., literárny historik, prekladateľ

Ing. Miroslav Boldiš, geofyzik

prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., lekár

Ing. Jozef Rácz, dôchodca

Ing. Miroslav Čajka, C.Ss.R., občiansky aktivista

Ing. Emil Bednárik, administratívny pracovník

Mgr. Stanislav Hric, občiansky aktivista

prof. Ľubomír STANČEK, dôchodca

PhDr. Elenka Šebová, sociologička

Mgr. Pavel Fábry, dôchodca, publicista

-------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.