Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

Michal Šindolár
02.08.2016 17 855 archív

V staršej slovenskej literatúre a publicistike z prelomov 19. a 20. storočia sa možno často stretnúť s vyobrazením žida ako úžerníka, šíriteľa alkoholizmu, či vládcu peňazí a tlače, či ako utlačovateľa slovenského národa. 

Kniha je dostupná v kníhkupectve Svojeť na Dunajskej 18 v Bratislave.

Obraz žida sa v európskej literatúre objavuje pravidelne už od stredoveku. Jedno z najznámejších zobrazení židovského úžerníka predstavil i Wiliam Shakespeare v dráme Kupec Benátsky vydanej v roku 1598. V tejto dráme vystupuje postava úžerníka Shylocka, ktorý požaduje od svojho dlžníka, aby mu splatil dlh vyrezaním mäsa zo svojho tela. S negatívnym obrazom žida sa od 18. storočia stretávame aj v slovenskej próze a v článkoch slovenských národných buditeľov. Najčastejšie boli zobrazovaní ako krčmár a úžerník, teda ako šíriteľ alkoholizmu a majetkového úpadku slovenského ľudu. Úžera, alkoholizmus, morálny rozklad, podpora maďarizácie a zväčšujúca sa chudoba slovenského vidieka, sa v niektorých dielach slovenskej klasickej prózy, stali obžalobou pôsobenia židovských krčmárov. V týchto dielach žid – krčmár skrz alkohol rozvracia rodiny a slovenskej dedine pripravuje hmotný i morálny úpadok, na ktorom on sám neľútostne bohatne.

V dobovej literatúre je taktiež interesantné zobrazenie charakterových vlastností židovských krčmárov a úžerníkov. Títo sú opisovaní ako navonok podliezaví, no v skutočnosti kresťanských sedliakov nenávidiaci, čo sa v skúmanej literatúre prejavuje najmä v opise ich správania voči sedliakom, ktorých už pripravili o všetok majetok. V študovaných dielach slovenskej klasickej prózy sú židia mnohokrát vykresľovaní nielen ako utlačovatelia Slovákov na poli hospodárskom, ale aj na poli národnom.

Kniha mala byť pôvodne vydaná ako štandardná vedecká monografia, no citlivosť témy rozhodla, že autor vydal publikáciu pod pseudonymom Dr. Miloslav Štítovský.

Dielo má 384 strán a delí sa na 5 celkov s obrazovými prílohami. Prvá časť je sumárom vybraných citátov slovenských národných buditeľov o židoch. Druhá a tretia časť je výber príkladov (úryvkov) prozaických diel zobrazujúcich židov: (Spod židovského jarma od Vavra Šrobára, René spoznáva „pohostinstvo“ židovského krčmára od Jozefa Ignáca Bajzu a iné.) Štvrtá časť knihy sú články o židoch od Mateja Bela, Svetozára Hurbana Vajanského, Andreja Hlinku, Milana Hodžu a iných. Piata časť obsahuje recenzie vybraných literárnych diel o židoch. 

Knihu si môžete objednať v kníhkupectve Svojeť na telefónnom čísle 0903 946 718.

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.