Dolniaky - návrat k tradičným názvom

Margaréta Vyšná
20.06.2016 7 805 archív

Kedysi naši predkovia v Uhorsku hovorili po svojom – na dolniakoch alebo v Tekove, Ponitrí a pod. Termín južné Slovensko sa pravdepodobne začal používať v čase Viedenskej arbitráže a doposiaľ sa nelogicky používa pre územie, ktoré z hľadiska kultúry Slovákov nemá blízke tradičné kultúrne črty. To, že je charakteristické rôznymi národnosťami nemôže byť spoločným kultúrnym znakom Slovákov a argumentom pre jeho používanie. 

Ján Podolák sa práve v týchto dňoch dožíva 90. rokov svojho života.

Dr.h.c. Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. je významný slovenský etnológ a vlastenec, ktorého vedecký rozmer presiahol hranice Slovenska. Práve v týchto dňoch sa dožíva 90. rokov svojho života. Zaoberal sa tradičným pastierstvom a ľudovým staviteľstvom na Slovensku, ale aj na Balkáne. Pôsobil vo vedeckom ústave SAV, na univerzitách, v Matici slovenskej.

------------------------------------------------------------------------

TIP: Vláda Roberta Fica podkopáva piliere nášho štátu

------------------------------------------------------------------------

Pre južné oblasti Slovenska sú zaujímavé najmä jeho diela a návrhy členenia Slovenska na kultúrne oblasti a etnoregióny. Snáď ako jediný zo slovenských vedcov určil také etnoregióny, ktoré rešpektujú všeobecné kultúrne črty a kultúrne potreby Slovákov aj na národnostne zmiešaných územiach štátu. Na základe ľudového staviteľstva, pričom bral do úvahy aj historické a jazykovedné hľadiská, stanovil sedem entoregiónov, ktoré sa viažu na južné územie Slovenska a ktoré sa členia vertikálne.

Sú to tieto etnoregióny: Bratislavská oblasť, Dolné Ponitrie, Tekov, Novohrad a Hont, Gemer, Košická oblasť a Zemplín. Nezabudol napríklad ani na fakt, že Košická oblasť sa v Uhorsku menovala Abovská oblasť. Hrad Abov, centrum bývalej župy sa nachádza dnes už v Maďarsku, preto bolo potrebné nové, naše, slovenské pomenovanie. Názov Podunajsko nie je z hľadiska tradičnej slovenskej kultúry oblasť, ktorá má spoločné kultúrne črty. Je to len súčasné pomenovanie rekreačnej oblasti.


Kritické myslenie

Verejnosť má zaužívané pomenovanie južných okresov Slovenska najmä ako južné Slovensko alebo slovenský juh. Menšinoví politici zo strany Most vo svojej Občianskej vízii dokonca zašli až tak ďaleko, že názov južné Slovensko chcú zadefinovať ako právny termín, vlastné podstatné meno s veľkým začiatočným písmenom. Cieľ je až príliš priehľadný, izolovať južné územia Slovenska a spolu s ďalšími symbolmi (znak, vlajka, hymna) majú, podľa rumunského vzoru Sedmohradska, v budúcnosti tvoriť konkrétne právne územie so špecifickými zákonmi. Pomenovanie južné Slovensko, samozrejme s malým „j“ je charakteristické najmä pre geografické účely. Z politického, právneho, kultúrneho a etnického hľadiska, v úradnom a verejnom styku však takéto pomenovanie nemá opodstatnenie. Viaceré etnoregióny s najbližšími spoločnými črtami zadelil profesor Podolák do troch väčších kultúrnych oblastí – západoslovenskej, stredoslovenskej a východoslovenskej oblasti. Ich vonkajšie hranice napokon tvoria hranice štátu.

Preto, na základe spomenutých faktov pri pomenúvaní južných regiónov našej vlasti majme na pamäti v akých súvislostiach aký názov zvolíme. Aby sme si sami neškodili viac, ako nám škodia cudzí.

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.