Nebuďme sami sebe katom

Pavol Privalinec
03.06.2016 6 354 archív

Slovenské politické dejiny od najstarších čias po súčasnosť boli vždy poznačené výpadmi cudzích elementov, ktoré sa snažili ovládnuť náš priestor. Príchod Maďarov do Európy i predošlé mocenské zápasy sa pretavili do oklieštenia slovenského územia, ktoré sa prejavilo i v 19. a 20. storočí pri národno-emancipačnom obrodení, formovaní moderných národov Európy a ich štátoprávnom postavení.

Pavol Privalinec, šéfredaktor Práva Národa a podpredseda SHO.

Pri vzniku Slovenskej republiky v roku 1939, či obnovení štátnosti v roku 1993 boli a sú slovenské politické elity nútené zápasiť s neustálym tlakom na ovládnutie nášho priestoru. Ideologický boj o podstatu, charakter, zachovanie dedičstva sa častokrát prejavil i po formálnej stránke.

Prispôsobovanie sa časti slovenskej politickej elity vždy nieslo za obeť opúšťanie slovenských národných záujmov. Štandardizácia, teda  prispôsobenie sa cudziemu vplyvu bol vždy nástroj na rozlíšenie zrna od pliev. I v roku 1993 sa časť slovenskej politickej elity nedokázala odpútať od konformného pražského štandardu, kedy časť politikov otvorene pracovala proti vlastnej štátnosti. Slovenská štátnosť napokon zvíťazila no zmierenie sa s ňou je dodnes nevytiahnutým tŕňom v oku mnohých. Tak, ako sa Maďari dodnes nezmierili s tým, že nie sú pupkom strednej Európy, tak i pohrobkovia čechoslováckych ideí využijú každú príležitosť ako spochybniť právo na sebaurčenie. Zvláštna situácia nastala, keď sa táto čechoslovácka vetva dostala do štruktúr (novovzniknutého) štátu, ktorý vlastne nechcela. Tento moment je dôležitým, pri formovaní charakteru štátu, teda či napĺňa ideu, ktorá stála pri zrode štátnosti.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež:

Fašista. Demokratická nálepka pre všetkých, ktorí majú iný názor

------------------------------------------------------------------------

Práve táto situácia charakterizuje dnešnú spoločnosť, kedy máme formálne slovenské štátne orgány a inštitúcie, ale ideovo sú buď neutralizované alebo stále poplatné prežitým ideokonštrukciám. Keby to tak nie je, vláda SR by nemusela vydávať formálne nariadenia mestám a obciam na konanie osláv pri rôznych výročiach. Slovenský duch by žil a nebol by samotnými štátnymi orgánmi vnímaný ako niečo podozrivé. Práve tento prístup robí z normálneho nenormálne a Slovák sa stáva cudzincom vo svojom vlastnom štáte. To najhoršie, čo sa môže stať je prijatie a prispôsobenie sa formálnosti, teda štandardizovanie sa, presne to, čo sa stalo najstaršej politickej strane Slovákov, ktorá sa tak neutralizovala, že jej za odmenu bola ponúknutá pozícia vo formálnom štátnom byrokratickom aparáte. Slovenská národná strana sa stala symbolom úpadku slovenskej politickej scény.

Štandardizácia sa stala mantrou na rozčlenenie relevantných a irelevantných subjektov podľa nového poňatia pravidiel spoločnosti. Ustúpenie a štandardizácia bude vždy znamenať zradu, pretože ak začnete vyťahovať z múru tehly, múr drží, ale je iba otázkou času kedy spadne a to je situácia, ktorá nemôže nastať, práve v dobe ľavicovo-liberálnych multikultúrnych trendov.

Vytvorenie skutočne suverénneho samostatného slovenského štátu bude predsa len dlhodobejší proces, ktorý bude znamenať tretiu Slovenskú republiku založenú na pravidlách nového fungovania pomerov v štáte, nielen formálne deklarovanými, ale i napĺňanými - žitými, pretože čo nie je živé, nemôže fungovať a nefunguje, čo nie je živé.

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.