Slúžime vlasti

Pavol Privalinec
28.04.2016 4 910 archív

Pred pätnástimi rokmi vyšlo prvé číslo Práva Národa. Dátum založenia je dodnes na prvej strane našich novín. Symbolický dátum 18. apríl 2001 naznačuje snahu pokračovať v načatej práci. 

Pavol Privalinec, šéfredaktor Práva Národa a podpredseda SHO.

Nadpis môjho krátkeho zamyslenia poznajú všetci tí, ktorí si odslúžili vojenskú službu. V roku 2001 som i ja zložil prísahu vernosti Slovenskej republike, ktorej slová mi znejú v mysli i dnes, ktorej význam je pokračovaním dávno nadobudnutého, strateného a znovu získaného.

Právo národa na slobodu, štátnu, národnú i duchovnú v zmysle dedičstva našich predkov, teda vlastné slovenské a kresťanské vyjadrenie sa stalo pilierom našich novín.

Moji predchodcovia Jozef Šumichrast a Andrej Moravčík pochopili, že boj o charakter štátu stále pokračuje. V Práve Národa si môžete prečítať, ako aktuálne sú články i 20 rokov staré, preto sú súčasťou každého vydania Práva Národa. Výpovedná hodnota týchto článkov naznačuje, že každú sekundu, deň i rok prebieha zápas medzi naším a ich videním usporiadania sveta. Štát i národ (vrátane diaspóry) vnímame ako celky, ktorých charakter sa vzájomne dopĺňa, ako sú vyryté slová Alexandra Macha na dvojkríži v Rišňovciach, ŽIJE. Aj nedávno konané voľby sú spôsobom, ktorým sa štát a spoločnosť formujú. Vznikajú nové príležitosti v ktorých sa môžu prejaviť aj ľudia, ktorí sa hrdia nálepkou najstaršej politickej strany Slovákov. Nejde len o odstránenie potupnej úpravy Svätoplukovej sochy na Bratislavskom hrade, ale i školstvo, ktoré má byť motorom ekonomiky hospodárstva, vrátane oblastí južného Slovenska, ktorému sa každý mesiac venuje Margaréta Vyšná.

Ak od nás svet vyžaduje starostlivosť o menšiny a prišelcov, na to aby sme sa o nich mohli postarať a ctiť ich vo svojom dome, na to si musíme v prvom rade ctiť samých seba.

Práve o tomto spôsobe správania hovoril nedávno historik Martin Lacko v Čakajovciach na oslavách Dňa slovenskej štátnosti, ktorého príhovor s názvom Úcta sa začína sebaúctou si môžete prečítať v aprílovom vydaní Práva Národa.

Na stránkach našich novín sa venujeme osobnostiam, ktoré rozpoznali potreby doby a svojou prácou prispeli k formovaniu moderného slovenského národa s pevným ukotvením ako bol Juraj Palkovič, ktorý sa zaslúžil o prvý preklad Biblie do spisovnej slovenčiny, ktorého 253. výročie narodenia si v týchto dňoch pripomíname. „Nikdá sem s tak weľkú chutú a radosťú Bibliu nečítal gako túto slowenskú od Pána Welkomožného preloženú,“ napísal v roku 1829 Ján Hollý Jurajovi Palkovičovi. Svoje poslanie a víziu zhmotnil i chirurg prof. Štefan Demjén, ktorý sa nenechal odradiť posmeškami a nezáujmom českých kolegov a v priebehu niekoľkých rokov ich nielen skúsenosťami zo zahraničia dobehol, ale i značne prevýšil.

Za 15 rokov sme vydali 165 čísel Práva Národa, na viac ako 2 500 stranách. Každá strana má svoje miesto v mozaike vzdelávania a národného sebauvedomenia ako nevyhnutného predpokladu národného sebavedomia.

Ďakujeme vám za podporu.  

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.