Božský Karol Duchoň

Pavol Poprocký
21.04.2016 20 837 archív

My, Slováci, máme veľa svojich dejateľov, ktorí prispeli svojou prácou k udržaniu sa našej kultúry vo svetle sveta (bernolákovci, štúrovci, Štefánik, Tiso), ale máme aj tých, ktorí ju ďalej rozvíjali. Či už herci ako Dočolomanský, Paveleková, Kroner, Kráľovičová či nedávno zosnulý Haverl. Speváci svetového formátu akými boli a sú napríklad: Krajíček, Kostolányiová, Kocianová, Laiferová, Gombitová a ďalší.

Karol Duchoň. Rodák z Galanty, ktorý svoju mladosť strávil v Jelenci pri Nitre, človek usmievavý, zábavný, ľudský, dobrosrdečný, ale i žiarlivý a niekedy nerozvážny, no hlavne nadaný.

Človek, ktorý nás svojím zlatom v hrdle teší i dnes. Jeho zvonivý hlas sa vám vrýva pod kožu až priamo do srdca, z archívnych záznamov z jeho vystúpení vám i dnes vyráža dych jeho majstrovstvo v zabávaní publika, jeho piesne si neviete vyhodiť z hlavy, rozmýšľate nad nimi.

Za svojich 17 rokov hudobnej kariéry naspieval okolo 110 piesní, získal mnoho prestížnych ocenení a zúčastnil sa na svetových podujatiach ako napríklad:

· 1968, Zlatá vločka Calexu s piesňou Petra Nováka - „Náhrobní kámen“ (so skupinou The Ice Boys)

· 1972, prvá cena - hudobný festival Oravské synkopy za interpretáciu piesne Záhrada piesní (hudba - text: Ervín Kliment)

· 1973, strieborná Bratislavská lýra, za prednes piesne „Chvála humoru“, interpretovanú so speváčkou Evou Kostolányiovou - (hudba: Igor Bázlik, text: Tomáš Janovic) 

· 1974, zlatá Bratislavská lýra, za interpretáciu piesne „Zem pamätá“ - (hudba: Pavol Zelenay, text: Tibor Grünner)

· 1974, bronzová Bratislavská lýra, za interpretáciu piesne „Zem pamätá“, v medzinárodnej súťaži

· 1975, účasť na svetovom festivale pop-music Yamaha v Tokiu s piesňou „Čardáš dvoch sŕdc“ autorov Petra Hanzelyho a Ľuboša Zemana

· 2006, cena - Aurel za celoživotný prínos do hudobnej kultúry Slovenskej republiky

Keď zaznie meno Karol Duchoň, čo vám napadne ako prvé? Ktorá jeho pesnička? Väčšine z vás, nepochybne, pieseň V slovenských dolinách. Pesnička, ktorú Karolovi napísal Ľuboš Zeman v roku 1976 očarovala Karola natoľko, že ju hneď označil za jednu z najlepších, ak nie za najlepšiu.

Nemusíme mať vyštudované hudobné konzervatórium, aby sme mohli povedať, že táto, ako aj mnoho iných piesní Karolovi padla do hrdla, ale čo je isté pri tejto piesni, je, že ju Karol nosil v srdci, pretože popri svojich najbližších tam nepochybne figurovala i láska k vlasti - Slovensku.

 

Hlas ako zvon

Mám 21 rokov, mnoho mojich rovesníkov Duchoňa, okrem vyššie uvedenej piesne, žiaľ, nepozná. Nevedia o čo prichádzajú.

Nepochybne prichádzajú o poznanie človeka, ktorý ľudí utešoval svojou tvorbou, o človeka, ktorý hudbu miloval tak, že mu mnohokrát bola prednejšia ako jeho vlastná rodina. Za obeťou, ktorú si jeho rodina vytrpela, sú piesne ako Dievča z Budmeríc, Čardáš dvoch sŕdc, Smútok krásnych dievčat, Primášovo srdce a iné menej známe ako napríklad: Hľadám tvoju tvár, Matkina tvár, Volám ťa láska, Odetá, Pár chvíľ lúčenia či Povedz mi čo je láska.

Všetky jeho piesne boli úprimným zobrazením života človeka, v ktorom si určite nájdete kúsok seba, kúsok zo svojich spomienok, niečo, čo vo vás zbudí vášeň, temperament, pohladí váš sluch, zamestná rozum a tiež vnesie do srdca lásku, pochopenie a pokoj.

Karol našu kultúru, čo sa týka spevu, nepochybne obohatil. Dnes mu môžeme jedine ďakovať a pozdraviť ho do hudobného neba, kde určite sedí pri tých najlepších spevákoch nielen Slovenska, ale i Česka, či celého sveta!

Na najznamenitejší pozdrav stačí jediné, pustiť si ho...