Jozef Tiso. Kristov kňaz a prvý slovenský prezident

Dávid Svitok
19.04.2016 22 391 archív

Zrejme neexistuje uspokojivá odpoveď, ktorá by bola prijatá pozitívne v otázke osobnosti Jozefa Tisa bez toho, aby druhá strana nemala voči tomu výhrady.

Pred rokom 1989 sa úplne bežne ohýbali fakty, aby vyhovovali socialistickej propagande. Po roku 1989 ústavy na výskum dejín vypustili zo svojho názvu socialistické, no spôsoby práce a myslenie zostali rovnaké.

Čo s určitosťou vieme je to, že mnohí, ktorí by mali trvať na očistení pamiatky Dr. Jozefa Tisa, ktorý bol v nespravodlivom procese odsúdený na trest smrti obesením, mlčia.

 

Žid, ktorý sa zastal Jozefa Tisa

MUDr. Gabriel Hoffmann, významný lekár židovského pôvodu preskúmal archívy, v ktorých sa nachádzali dokumenty o deportáciách slovenských židov do koncentračných táborov. Po preskúmaní všetkých historických dokumentov sa stal spoluautorom knihy Zamlčaná pravda o Slovensku. V nej sa píše, že odsúdením Dr. Jozefa Tisa na trest smrti bol spáchaný justičný zločin. Potvrdili to aj iní morálni historici (azda ten najvýznamnejší na Slovensku prof. Milan S. Ďurica, ktorý osobne preštudoval tisíce diplomatických a iných dokumentov s priamym alebo nepriamym vzťahom k prvej Slovenskej republike a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ho v roku 1990 vymenovalo za experta Komisie historikov na vypracovanie odborných štúdií k dejinám Slovenska 20. storočia - napísal knihu Dejiny Slovenska a Slovákov a tiež Životopisný profil Jozefa Tisa).

--------------------------------------------------------------------------

Po dôkladnom štúdiu našich najnovších dejín a osoby Dr. Jozefa Tisa sme dospeli k záveru, že prezident prvej Slovenskej republiky si zaslúži našu úctu. Budeme odstaňovať stereotypy v hodnotení prvého slovenského prezidenta a aj podsunutý pohľad vykonštruovaný pred rokom 1989. Budeme radi, ak sa zapojíte do šírenia pravdy i prostredníctvom nálepiek, ktoré sme pre vás pripravili. Nálepky si môžete objednať TU.

--------------------------------------------------------------------------

Podľa MUDr. Gabriela Hoffmanna by mal byť Dr. Jozef Tiso vyzdvihnutý na oltár cirkvi Kristovej. Kde ste slovenskí historici? Bojíte sa, že vás potomkovia zločineckej komunistickej éry označia za klérofašistov?

Kým nepochopíme, že sme pripustili nepriateľom Krista a slovenského národa nielen vyhlásiť otca Tisa za zločinca, ale i odstrániť zo sveta úctyhodnú politickú a mravnú osobnosť, naše úsilia budú len pokusom o lepšiu budúcnosť.

V Tisovi totiž nebol popravený iba jednotlivý človek. V prípade popravy Tisa došlo k rituálnej vražde, rovnakej, akú vykonali už toľkokrát tie isté sily s rozličnými zástavami, no s identickou nenávisťou ku kresťanstvu.

 

Nie politici, ale historici musia hodnotiť

Chýba nám triezvy pohľad na Dr. Tisa. V médiách zaznievajú prevažne negatíva v súvislosti s touto osobnosťou slovenských dejín. Nie však médiá, ani politici by sa mali vyjadrovať a vynášať súdy bez náležitého a objektívneho preskúmania historických prameňov, ale práve erudovaní historici, ktorí by mali zastaviť toto jednostranné kritické meradlo. Pridal by som k tejto poznámke ešte výrok kanadského Slováka pána Štefana Polakoviča z roku 1981: Dr. Tiso tak za svojho života ako aj po svojej mučeníckej smrti mocne zasahuje do vývinu slovenského života. Kým pri odchode iných národných velikánov národ vzal alebo berie na vedomie ich odchod s pocitom úcty a vďaky, v prípade Dr. Tisa ide o osobnosť, ktorá je naďalej živá podivným, ale nie menej pravdivým spôsobom v dušiach Slovákov.

Fotogaléria: Česť a sláva, pán prezident!

K úplnému záveru ešte dodám - prosme Pána, aby v mene svojej Svätej cirkvi vyriešil otázku blahorečenia otca Jozefa Tisa a aby cirkev rozhodla, či skutočne udelí, alebo neudelí, Mons. Tisovi titul mučeníka v kanonickom ponímaní.