Pozícia štátneho jazyka je stále nepriaznivá

Lucia Palúdzka
04.02.2016 5 380 archív

Najdôležitejšími ukazovateľmi kvality života obyvateľov slovenskej národnosti na jazykovo zmiešanom území Slovenska sú jazyková situácia a výchovno-vzdelávací proces. Tu dochádza najčastejšie k podozreniu z obmedzovania práv príslušníkov majoritnej spoločnosti štátu. Aj tieto oblasti hodnotila tretia Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky.

Aj takto môže vyzerať výchova k vlastenectvu - úcte k sebe, rodine, národu.

V Správe Ministerstva kultúry SR sú monitorované na juhu iba školy s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), príp. školy s VJM a vyučovacím jazykom slovenským (VJS). Všeobecne však absentujú dôležité informácie – osobitné hodnotenie škôl s VJS na zmiešanom území, čím by bolo možné porovnanie podmienok vzdelávania Slovákov na juhu štátu a oblastí mimo juhu. Práve tu je najväčšie podozrenie z nedostatočného zabezpečenia podmienok pre rozvoj národnej identity vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré zaručuje každému občanovi Ústava SR.
 

Minimum slovenčiny

Podľa zistení Štátnej školskej inšpekcie na školách, kde sa vyučuje v maďarskom jazyku žiaci a študenti väčšinou ovládajú štátny jazyk na priemernej úrovni. Najčastejším problémom je nedostatočné ovládanie štátneho jazyka samotnými pedagógmi.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež:

Fotogaléria: Vandali poškodili pamätník Ľudovíta Štúra

------------------------------------------------------------------------

Základné a stredné školy vyučujú slovenčinu len minimálne, a to iba na hodinách slovenského jazyka a literatúry, čo je hlavnou príčinou slabého ovládania štátneho jazyka, píše sa v správe. Školy, na odporúčanie školskej inšpekcie zvýšiť počet hodín slovenčiny, splnili toto odporúčanie len čiastočne, počet hodín slovenčiny zvýšili len niektoré, aj to len o hodinu týždenne.
 

Sebavedomé spoločenstvo

Sťažnosti občanov na porušovanie a výsledky dohľadu ministerstva kultúry na dodržiavanie jazykového zákona je istým odrazom jazykovej situácie na juhu, kde sa častokrát uprednostňuje maďarský jazyk. V správe sa uvádza, že najčastejšie sa sťažovali občania na chýbajúci text v štátnom jazyku, poradie alebo veľkosť textu v štátnom jazyku na dvojjazyčných  (slovenských a maďarských) reklamných pútačoch, v tlačovom orgáne samosprávy alebo chýbajúci štátny jazyk v informáciách v obecnom rozhlase, či na rokovaniach obecných zastupiteľstvách. V dohľadovom konaní sa vyskytli právne dokumenty jednej obce iba v maďarskom jazyku, internetové stránky inej obce neposkytli informácie v štátnom jazyku, štátny jazyk chýbal aj v jednom geografickom označení, na rokovaní obecného zastupiteľstva, na pamätnej tabuli, text v štátnom jazyku nemal rovnakú veľkosť ako maďarský text. Za týmito poru-šeniami stoja najmä menšinové maďarské politické strany, miestne samosprávy, ale aj súkromní podnikatelia na juhu.

Pokiaľ slovenská spoločnosť nepochopí, že rozvoj národnej a kultúrnej identity, materinského jazyka a vlastenecké vzdelávanie na jazykovo zmiešanom území SR sa odvíja od zabezpečenia podmienok pre obyvateľstvo, nie je možné vytvoriť ani sebavedomé spoločenstvo a ani výrazne obmedziť rozmach národnostnej menšiny na úkor majority.

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Ak si objednáte tričko SHO so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.