Hodnoty v našich dejinách

Ladislav Kováčik
08.01.2016 7 652 archív

Každé jednotlivé obdobie moderných slovenských dejín sa vyznačuje istým hodnotovým vzorcom, ktorému sa podriaďuje. Zdá sa však, že obdobie, v ktorom práve žijeme, teda obdobie po Nežnej revolúcii v roku 1989, akoby sa vymykalo z tohto pravidla. Akoby už spoločnosti chýbal akýkoľvek tmel, ktorý by sa ju snažil posúvať k čomusi vznešenému a vyššiemu a všetko sa podriaďovalo len surovému individualizmu, materializmu a ziskuchtivosti.

Za vernosť Slovenskej republike a vojenskej prísahe bol po vojne pplk. Ján Šmigovský odsúdený a popravený.

Rezignovali sme skutočne na hodnotové systémy ako také?


Habsburská monarchia

Vráťme sa v čase a pohovorme si niečo o hodnotách, ktoré žili Slováci v minulých obdobiach. Začneme Rakúsko-Uhorskom, resp. habsburskou monarchiou. Pre tento štát bol určujúci monarchizmus založený na úcte k cisárovi z dynastie Habsburgovcov, ale aj kresťansko-katolícke hodnoty, ku ktorým sa štát prihlásil napríklad aj uzavretím konkordátu so Svätou stolicou v roku 1855. Okrem týchto konzervatívnych princípov sa však pravdaže prejavoval aj maďarský liberálny nacionalizmus, ktorý sa prejavoval okrem iného aj tuhou maďarizáciou nášho národa.


Prvá ČSR

Ďalej môžeme hovoriť o prvej Československej republike. Postavu cisára nahradil T. G. Masaryk, ktorý bdel nad „svojím“ štátom“. Idea československého národa bola samozrejme bludom, avšak opäť ide o niečo, čo nemôžeme odsúdiť len tak šmahom ruky. Čechoslovakizmu možno vyčítať, že bol len akými veľkočeským nacionalizmom, no každopádne ho české a Čechom poslušné slovenské elity manifestovali v podstate ako súdržnosť Čechov a Slovákov. Teda, podobne ako za Rakúsko-Uhorska, aj tu ide do veľkej miery o blaho celku, ktoré má byť do značnej miery uprednostnené pred blahom jednotlivca. Nezabudnime ani na to, že v rokoch prvej ČSR žili a tvorili slovenskí spisovatelia, ktorých diela dnes patria medzi klenoty nášho národného písomného dedičstva. A keď bolo treba, vedeli sa títo spisovatelia aj spojiť v mene úsilia za lepšiu spoločnosť. Ako v roku 1936, keď prijali v Trenčianskych Tepliciach spoločnú rezolúciu, v ktorej rezonovali slovné spojenia ako „borba za slobodu a veľké ideály ľudstva“ a predsavzatie, „aby naša literárna práca bola v súlade s túžbami ľudu a sociálnou slobodou a spravodlivosťou“. Nie, ani myšlienkový svet obdobia prvej ČSR si nezaslúži čistú negáciu.


Prvá Slovenská republika

Po Mníchove prichádza čoskoro rozdelenie republiky, vzniká prvá Slovenská republika ako prvý národný štát Slovákov v moderných dejinách. Štát, ktorému je neustále predhadzované najmä zaobchádzanie so židovským obyvateľstvom. No tento štát mal tiež svoje hodnotové východiská. Jeho ústava vychádzala do značnej miery z kresťanských prvkov, čerpala aj z pápežských encyklík Rerum novarum a Quadragesimo anno, ktoré zdôrazňovali sociálnu otázku. Kresťanstvo a slovenský nacionalizmus boli piliermi tohto štátu. Štátu, ktorý až do vypuknutia povstania roku 1944 nikoho nepopravil, hoci naokolo zúrila najväčšia vojna v ľudských dejinách.


Komunistické obdobie

V povojnovom období dominovali v našich zemepisných šírkach komunisti a túto dominanciu si podržali až do roku 1989. Kolektivizácia, politické procesy, prenasledovanie cirkví... Jasné, mnohé z toho, čo sa v tých desaťročiach dialo, bolo zvrátené. No ani o tomto období nemôžeme, ak chceme byť objektívni, hovoriť iba v negatívach. Aj komunistický režim mal svoj – nie úplne chybný - hodnotový systém. Pestovala sa úcta k starším, propagoval sa pozitívny vzťah k prírode... Pripočítajme k tomu slušné sociálne zabezpečenie, fungujúce zdravotníctvo či sebestačné poľnohospodárstvo a opäť sa máme čím inšpirovať.


Súčasnosť

Nakoniec si povedzme pár viet o súčasnosti. Pokiaľ sa dnes zdôrazňujú nejaké hodnoty – či skôr to, čo ako hodnoty aspoň na prvý pohľad vyzerá – vystupujú dnes pod slovami „sloboda“ a „demokracia“. Avšak pokiaľ dnes hovoríme o slobode, máme tým väčšinou na mysli to, aby si každý jednoducho mohol robiť, čo sa mu zachce (môžeme to pravda pribrzdiť liberálnou mantrou o „špičke nosa“, kde sa tá sloboda vraj končí). (Nehovoriac o tom, že o existencii autentickej demokracie v našich končinách môžeme právom pochybovať.) Dnešná slovenská spoločnosť už nežije hodnotami. Preferuje sa individualizmus a princíp voľného trhu. Morálka a cirkvi ako jej strážcovia sú odsúvané do úzadia. Pokiaľ sme v minulosti mali vynikajúce osobnosti kultúry, ktoré boli schopné ozvať sa v dôležitých chvíľach, koho máme dnes? Spisovateľa Michala Hvoreckého, ktorý ustavične bojuje proti tomu, čo považuje za „kult biskupa Vojtaššáka“ a proti „konšpirátorom“ (rozumej tým, ktorí sa opovážili ozvať proti súčasnej dekadencii). Další spisovateľ, Jozef Karika, sa spolu s denníkom SME „zaslúžil“ o odstránenie pamätnej tabule kňazovi a poslancovi z čias prvej SR Jánovi Ferenčíkovi z budovy Mestského úradu v Ružomberku. Nehovoriac o tom, že ho stihol verejne označiť za „fašistickú sviňu“. Médiá hlavného prúdu propagujú dekadenciu, kým záujem o celok, o blaho celej spoločnosti sa stráca. Spoločnosť sa nezmyselne delí na množstvo strán, straničiek a ich podporovateľov. Človek je zovšadiaľ masírovaný iba k tomu, aby zarábal peniaze a bezhlavo ich utrácal. Áno, to je doba, v ktorej žijeme. Doba, ktorá nám núka na akékoľvek hodnotové rebríčky jednoducho rezignovať, nech nás zaujíma len osobný prospech a zisk.

Aký je však proti tomu liek? Nuž, ten sa samozrejme nachádza v každom z nás, v tom, čo my osobne sme ochotní urobiť pre blaho slovenskej spoločnosti. A jeho princíp tkvie okrem iného aj v tom, poučiť sa z minulosti. Hoci každé obdobie slovenských dejín v 20. storočí bolo vysoko problematické, každé (okrem toho súčasného) malo aj svoj hodnotový systém, z ktorého si môžeme vybrať to, čo je trvalé a stále platné.

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Ak si objednáte tričko SHO so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur. Odkaz na tričko: TU

--------------------------------------------------------------------------

TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.