Slovenský národ neuzná svätoštefanskú tradíciu

Jozef Tiso
05.12.2015 7 733 archív

Prejav prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozef Tisa v Nitre z roku 1943.

„Keď slovenský  národ v osobe a ideológii cyrilometodskej má svoju štátnu ideológiu, vtedy musím vyhlásiť, že majúc svoju cyrilometodskú tradíciu, neuzná žiadnu svätoštefanskú tradíciu a to za žiadnych okolností, a práve preto, lebo ako národ kresťanského zmýšľania protestuje proti tomu, aby meno jedného svätca bolo zneužívané na imperialistické ciele.“

Uhorský kráľ Štefan I. býva dodnes zobrazovaný s dvojkrížom, symbolom Slovákov, národa, ktorý mu bol oporou pri tvorbe nového štátu.

„Slovenský ľud vo svojom kruhu má v úcte mnohých svätých cudzích národností, najmä sv. Ignáca - Španiela, sv. Františka - Taliana a mnohých iných. Vychycujem len týchto dvoch najznámejších a najpopulárnejších. Sv. Ignác - Španiel, komu by prišlo pod tým titulom na um, keď je sv. Ignác v úcte u nás, máme prijať španielsku orientáciu na Slovensku? A predsa je sv. Ignác v hlbokej úcte nášho ľudu. No nikomu nepríde na um, ani zo Španielov, od nás vyžadovať španielsku supremáciu. Avšak ani zo Slovákov nikomu nepríde na um, keď uznáva hlboké myšlienky sv. Ignáca, tak je Španiel, nie Slovák. Sv. František z Asisi - ,il santo´ - volajú si ho Taliani – toľko má tu svojich nadšencov. A kedy komu napadlo vyžadovať pod titulom tohto nejaké politické vzťahy? Je len sv. Štefan. Na ňom je pečať svätého života.

Ako svätý človek chcel predovšetkým svojmu národu slúžiť. Dáva však poučenie: iné národy rešpektovať! Ak má byť tradícia svätoštefanská, tak to nemôže byť tá, ktorá smeruje k utláčaniu Slovákov a iných národností.

My sv. Štefana dožičíme maďarskému národu a želáme mu, aby sa čím hlbšie riadil podľa idey sv. Štefana. Ale keď sv. Štefanovi, ako takému ani nenapadlo, tým menej jeho potomkov nech nenapadá, aby sa stavali do protivy sv. Cyrilovi a Metodovi. Sv. Cyril a Metod majú domovské právo na Slovensku, domovskú príslušnosť o niekoľko rokov staršiu než ktorýkoľvek iný. Kult Cyrila a Metoda je v nás zakorenený hlbšie ako čokoľvek iné. Táto idea nás udržala v minulosti a prosme Boha, aby nás udržala aj v budúcnosti. Tejto cyrilometodejskej idei môžeme ďakovať za jej veľký zošľachťujúci vplyv na náš nacionalizmus, na naše národné povedomie. Keďže naše národné povedomie bolo vždy pod vplyvom Kristovho učenia, bol náš nacionalizmus do určitej miery jednotný a usmernený. Keď je Slovák nacionalistom, keď miluje svoj národ, robí to aktívne, pozitívne. U nás nacionalizmus neznamená nenávisť voči druhým, ale vrúcnu oddanosť a lásku k svojeti. A z tohto vychádzame. To je základ slovenského nacionalizmu. Milujeme svoje vytrvalo, úpenlivo a vnútorne. S týmto nemá nič dočinenia žiadna nenávisť."

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Ak si objednáte tričko SHO so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur. Odkaz na tričko: TU

TIP NA KNIHU

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti. Knihu si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782. DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Cena knihy je 17,49 eur + poštovné.

Viac informácií o knihe nájdete TU.

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.