Už predkovia nás varovali

Miroslav Šuňal
13.11.2015 21 972 archív

V úvode môjho článku si pomôžem slovami, ktoré odzneli z úst českého právnika, Dr. Oldřicha Ducháče v rozhlasovom vysielaní v roku 1941. Jeho príspevok bol odvysielaný pod názvom Už předkové varovali... : „Jedním z nejcennejších statkú národa – statkem, nahromaděným právě nejlepšími muži – je zkušenost. Jako se nezkušený jednotlivec dopustil mnoha chyb, které pak draze platí, tak také národy musí platit nejdráže a nejbolestněji za své zkušenosti. Proto je svatou povinností, aby tyto zkušenosti, získané namnoze za cenu velkých obětí a ztrát, nezapadly v zapomenutí.“

Maľba Hermanna Knackfussa zobrazujúca Žigmunda Luxemburského, ktorý sa stal prvým uhorským panovníkom núteným čeliť tureckej hrozbe. V roku 1396 vyhlásil krížovú výpravu. Dňa 24. – 25. septembra roku 1396, po dlhom pochode pozdĺž Dunaja, sa kresťanské vojská stretli so silnejšou tureckou armádou sultána Bajazida I. Kresťanské vojská boli odsúdené na porážku. Žigmund sa zachránil útekom z bojiska na benátskej lodi a nasledujúci rok sa vrátil späť do Uhorska.

Nekorešpondujú tieto slová s našou slovenskou a európskou situáciou aj dnes? Slová, ktoré odzneli pred trištvrte storočím, už vtedy poukazovali na zásadné myšlienky a skúsenosti predkov. Rovnako sa tieto skúsenosti netýkajú iba českej spoločnosti, ale vo väčšej miere spoločnosti slovenskej a v širšom kontexte aj európskej. Veľké osobnosti národov majú preto tak mimoriadnu cenu pre život a rozvoj ľudstva, pretože dokážu presne formulovať skúsenosti a uchovávajú ich pre budúcnosť. Títo stavitelia môžu jediní položiť pevné základy prítomnosti a budúcnosti a tento neprehliadnuteľný fakt bol mnohokrát osvedčený v celom vývoji ľudstva. Sme nepoučiteľný a nedokážeme sa dnes, v našej modernej, úpadkovej dobe stotožniť s múdrosťou a skúsenosťou predchádzajúcich generácií? Všetko nasvedčuje tomu, že nie.

 

Nadčasové skúsenosti

Slovenská, ako aj európska spoločnosť sa správa ako malé dieťa, ktoré sa bude hrať s ohňom, mysliac si vo svojej naivite, že je to iba svetielko. Až kým sa nepopáli, ale to bude už neskoro. Rana sa bude hojiť podstatne dlhšie, než by sme svojou skúsenosťou s ohňom zabránili popáleniu. Skúsenosti, ktoré mali naši predkovia s implementáciou cudzieho náboženstva v európskom prostredí, by mali byť dostatočnou výstrahou. Avšak podstata Francúzskej revolúcie a nástup osvietenectva priniesli obrovské myšlienkové, spoločenské a kultúrne rozvraty vtedajšej kresťanskej európskej

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež:

Svedectvá v prospech Tisa učebnice úmyselne zatajujú

------------------------------------------------------------------------

civilizácie. Tieto sa šírili rýchlosťou blesku po celom kontinente. Dnes je nežiaduce a takmer nemožné pomenovať konkrétnych zodpovedných za zmeny a rozvrat kresťanstva. Avšak každý, čo len minimálne rozhľadený človek si vie odpovedať. Rovnakým spôsobom o nich hovorili duchovní predstavitelia staroveku, stredoveku aj novoveku. A čo je na tom všetkom najpozoruhodnejšie? Okolnosť, že výroky vtedajších predstaviteľov môžeme úspešne aplikovať a citovať bez zmien aj po tisícročí. S prekvapením zisťujeme, že nestrácajú v ničom na časovosti a aktuálnosti.  

       

Falošný humanizmus

Situácia v európskom priestore sa opäť opakuje. Scenárista je však opäť o niečo starší, skúsenejší a hlavne bohatší. Dnes už nepotrebuje vysielať do Európy po zuby ozbrojenú armádu v turbanoch. Dnes nepotrebuje unášať do svojich provincií ženy a deti. Dnes potrebuje zničiť aj ten zostatok kresťanskej viery a kultúry, ktorý ešte na starom kontinente zostal. Možno sme si na vine sami.

Lesk konzumnej spoločnosti uvrhol do letargie milióny Európanov. V mene ľudských práv sú pošliapavané tisícročné skúsenosti a zásady našich predkov. V mene ľudských práv násilného hosťa sú pošliapané práva hostiteľa tu a teraz. Predstavitelia mnohých európskych štátov sa predbiehajú ukázať svetu, kto je väčší humanista, nehľadiac však pritom na podstatu vzniknutej situácie.

Títo predstavitelia však disponujú veľmi presnými informáciami alebo, na jazyk sa mi tlačí slovo, inštrukciami. Je predsa nemysliteľné, že nikto z nich nevenuje žiadnu pozornosť prapodstate tohto problému. Samotné pozadie však stále zostáva zahalené rúškom informačného embarga a všeobecnej nevedomosti.

 

„Nežiaduce“ zdravé jadro    

Starosť o denný chlieb ukladá v dnešnej dekadentnej dobe ľuďom mlčať. Rovnakú starosť o denný chlieb však mali aj naši predkovia. A predsa nemlčali, nepozerali sa ako stádo oviec, keď vlk trhal jednu z nich. Nie, oni si svoje korene bránili. Slovom aj mečom. Preto sme dodnes mohli ako tak žiť, obrazne povedané, v bezpečnej prikrývke z preliatej krvi našich otcov. V nej sme zabudli na všetky obete, ktoré oni priniesli na oltár Bohu a ľudu. Dnešný človek má

Róbert Švec, predseda SHO počas prejavu na proteste v Košiciach proti islamizácii Európy.

v hlave žiaľ zakorenenú myšlienku a predstavu, že individualita človeka musí zaniknúť v kolektíve. Tento liberálny nezmysel je v priamom protiklade so základnými prírodnými zákonmi, kedy od počiatku stvorenia sveta je každá bytosť odlišná od inej len preto, aby mohla vyjadriť svoju individualitu. Ľudia žijú pod dojmom ideí, myšlienok a dávajú sa nimi viesť. Tieto idey a myšlienky sú však človeku podsúvané tak, aby vytvorili v jeho hlave obraz o tom, že je to vlastne jeho myšlienka, s ktorou sa stotožňuje. Jednotlivci, ktorí ešte nie sú takto zmanipulovaní, sú odkázaní na okraj spoločnosti. Dôsledok dnešného stavu je, že títo jednotlivci sú za svoj názor a pohľad označení ihneď rôznymi nálepkami a izmami. V spoločnosti sú takýto ľudia údajne nežiaduci. Avšak práve títo sú základným kameňom zmeny spoločnosti, zdravým jadrom v úsudku a pomenovania skutočnosti pravým menom bez vzletných fráz a klamstiev.            

V Európe je podkopaná kresťanská viera, ktorá bola nahradená materiálnymi a sexuálnymi túžbami. Obyčajný bežný človek je denne zavalený toľkými povinnosťami, že už nemá čas na rodinu, ale ani sám na seba. Spoločnosť dnes stojí pred pomyselnou priepasťou, do ktorej sa pomaly ale isto prepadne. Prepadne, ak sa neobráti späť k pevnine, prehodnotí svoje prirodzené a dávne skúsenosti, a so vztýčenou hlavou začne na obnove a záchrane kresťanskej európskej civilizácie.

--------------------------------------------------------------------------

TRIČKO SLOVENSKÉHO HNUTIA OBRODY

Prichystali sme pre vás nové tričká Slovenského Hnutia Obrody. Tričko SHO je k dispozícii v našom internetovom obchode www.vlastenec.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0908 800 782. Ak si objednáte tričko SHO so šiltovkou SHO (čierna, modrá), pri potvrdení objednávky vám cenu trička znížime na 10,99 eur. Odkaz na tričko: TU

TIP NA KNIHU

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti. Knihu si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782. DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Cena knihy je 16,49 eur + poštovné.

Viac informácií o knihe nájdete TU.

-------------------------------------------------------------------------- TIP: MIKINA SHO, (kliknite) Nová zipsová mikina Slovenského Hnutia Obrody. Mikina má na srdci vyšitý znak Slovenského Hnutia Obrody. Na pravom rukáve je heslo „Cesta naspäť nemožná!“.

--------------------------------------------------------------------------