Slovák, rozprávaj po slovensky!

Pavol Poprocký
19.09.2015 5 539 archív

Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Práve preto by sme sa mali na chvíľu zastaviť a porozmýšľať nad prácou a odkazom nášho dejateľa. Jedným z jeho odkazov je nepochybne aj náš jazyk - slovenčina. Naša slovenčina, ktorú mnohí označujú za matku všetkých slovanských jazykov sa stáva terčom invázie výrazov, ktoré pochádzajú z anglosaských jazykov, hlavne z anglického.

Za osud národa zodpovedný je sám národ.

Slovenský jazyk má mnoho prevzatých slov alebo slovných spojení z iných jazykov, o tom niet pochýb, ale to čo sa deje v posledných rokoch je, pre mňa ako vlastenca a študenta slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, trochu priveľa. Hovorím o vyjadrovaní sa niektorých (väčšinou) mladých ľudí, či už v mojom okolí alebo v televíziách, rádiách a diskusiách. Hovorím o nezmyselnom, prehnanom používaní anglicizmov, ktoré podľa mňa škodia, ba priam hanobia jedinečnosť nášho jazyka!

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež:
Slovenská paprika musí páliť viac ako tá maďarská ------------------------------------------------------------------------

Hovorím o slovách a slovných spojeniach, ktoré sa dajú povedať po slovensky, bez akejkoľvek zmeny významu, ale niektorí už namiesto rozprávania, či písania „spíkujú“, „vritujú“, „mesedžujú“!

Určite to nie je problém, ktorý nás existenčne ohrozuje, ale v týchto „maličkostiach“, akou je aj náš jazyk, musíme byť jednotní a snažiť sa zachovať slovenčinu takú, akú ju poznáme.

Aj na tejto „maličkosti“ sa totiž zakladá naša štátnosť. Slovák, rozprávaj po slovensky!

--------------------------------------------------------------------------

TIP NA KNIHU

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti. Knihu si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782. DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Cena knihy je 16,49 eur + poštovné.

Viac informácií o knihe nájdete TU.