Dvojkrížom proti polmesiacu

Slovenské Hnutie Obrody
11.09.2015 6 432 archív

Otvorený list SHO otcom biskupom Slovenska.

Vážení biskupi Slovenska! Migrácia cudzorodého moslimského obyvateľstva na Slovensko bola dosiaľ marginálnym problémom, avšak kvôli mocenským záujmom a agresívnej politike USA na Blízkom a Strednom východe výrazne nabral na aktuálnosti a naliehavosti. Radikálne islamistické skupiny každodenne tvrdo prenasledujú a zabíjajú našich kresťanských bratov v krajinách Blízkeho, Stredného východu a Afriky a to za všeobecného nezáujmu liberálnych masmédií. V súčasnosti vlna islamských imigrantov búcha na uzavreté azylové vráta nášho štátu.

Pred viac než 1 100 rokmi sa cirkev stala nerozlučiteľnou súčasťou duchovných tradícií slovenského národa. Počas jeho pohnutej histórie cirkevní predstavitelia intenzívne bojovali za práva národa – jazyk, reč, kultúru, autonómiu, dokonca štátnosť. V modernej dobe vďačia mnohí veriaci i neveriaci cirkvi za veľký podiel na boji proti zvráteným marxistickým ideológiám rozleptávajúcim tradičnú rodinu a právo na život nenarodených detí.

 

Slovensko trpelo v tieni polmesiaca

V posledných mesiacoch však znepokojene konštatujeme, že v otázke cudzorodého mohamedánstva nám chýba zreteľné, jednoznačné a nekompromisné vyjadrenie pastierov slovenských kresťanov – biskupov k islamizácii Európy, ako objektívnej hrozbe slovenským duchovným a kultúrnym tradíciám. Pripomíname, že Slovensko veľmi trpelo v tieni tureckého polmesiaca z ktorého nás neoslobodil akýsi nejasný dialóg, ale odhodlaný a rozhodný krok poľského kráľa Jána III. Sobieskeho roku 1683 v bitke pri Viedni. V európskom kontexte to bola vôľa a činy pápeža sv. Pia V., ktorý prispel k záchrane Európy v bitke pri Lepante roku 1571. V súčasnosti môže podobný krok rozhodnúť o prežití kresťanskej viery na našom území. Niektoré signály vysielané kresťanskými charitatívnymi pracovníkmi však svedčia o  naivnom postoji bezmyšlienkovitého vítania imigrantov na našom území. Vyznávame náboženskú toleranciu odlišných vierovyznaní, zároveň však v rámci slovenských štátnych hraníc vyznávame zachovanie slovenských tradícií a to práve na úkor liberálneho ideálu multikultúrnej spoločnosti založenej na náboženskom a kultúrnom relativizme.

 

Slováci čakajú na vaše jasné stanovisko

S úctou vás, nástupcov apoštolov preto prosíme o jednoznačné vyjadrenie v duchu evanjelia: „Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie, všetko ostatné je od zlého.“ Mt 5, 37.  Práve takýto krok ukončí nejasnosti, tápanie v tme mnohých slovenských veriacich i cirkev rešpektujúcich neveriacich národovcov.

Podobný počin už vykonal váš brat v pastierskej službe, moravský arcibiskup Jan Graubner, ktorý v medializovanom rozhovore z 19. júna 2015 sa o súčasnej imigrácii jednoznačne vyjadril: „Bezbřehé přijímání lidí jiné kultury musí znamenat konec dosavadní kultury. Příliv migrantů je třeba zastavit.“

Mnohí Slováci, národovci, kresťania vám budú povďační, keď využijete svoju autoritu a jednoznačným verejným vyhlásením poukážete na príčiny migrácie, najmä na pravdepodobný cieľ organizovaného pašeráctva cudzincov na územie nášho štátu. Tým cieľom je zánik slovenského národa.

S úctivým pozdravom vaše Slovenské Hnutie Obrody

--------------------------------------------------------------------------

TIP NA KNIHU

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti. Knihu si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782. DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Cena knihy je 16,49 eur + poštovné.

Viac informácií o knihe nájdete TU.