Slováci. Konajme, vyzývajme, žiadajme

Miroslav Vidlička
26.08.2015 4 270 Miroslav Vidlička

Keď chceš zmeniť svet, začni od seba. Svet sa skladá z drobností, ktoré nám dokopy vytvárajú našu spoločnosť. Spoločnosť nezmeníme, najprv musíme zmeniť seba a sami si všímať drobnosti, ktoré tvoria našu vlasť a kultúrne hodnoty. Medzi tieto drobnosti môžeme zaradiť aj výzdobu štátnymi symbolmi na budovách štátnych, samosprávnych, verejných inštitúcií, ale aj škôl a univerzít.

Chybné znázornenie štátneho symbolu Slovenskej republiky v elektronickej podobe.

Umiestnenie štátnych symbolov na budovách orgánov štátnej a verejnej moci prikazuje a upravuje zákon č.  63/1993 Z. z. NR SR o štátnych symboloch SR a ich používaní. Ako sa môžeme dočítať v tomto zákone: „Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl.“

 

Na maličkostiach stoja veľké veci

Musím však konštatovať, že dnes to tak nie je. Pri pohľade na niektoré štátne inštitúcie sa nám tisnú do úst iné slová. Pri najbližšej prechádzke svojím mestom skúste upriamiť svoj zrak na výzdobu štátnymi symbolmi na verejných budovách, pochopíte moje slová.

Používanie štátnych symbolov mnohými inštitúciami je nenáležité, až priam vedúce k neúcte voči štátnym symbolom, zarážajúce hlavne pri budovách univerzít a ich fakúlt! Za prejav neúcty označuje zákon o štátnych symboloch SR používanie poškodených štátnych symbolov, ale aj používanie nesprávnych symbolov na nedôstojnom mieste. Zároveň platí, že štátna vlajka sa nesmie používať zašpinená, zamotaná alebo zaviazaná do ružice. Inštitúcie, ktoré porušujú zákon a u ktorých sa javia nedostatky pri používaní štátnych symbolov budeme kontaktovať a žiadať o nápravu súčasného stavu.

Štátna koruhva nachádzajúca sa na budove Okresnej prokuratúry v Trnave.

Štátna zástava na budove Katastrálneho odboru Okresného úradu Trnava.

Zástava SR nachádzajúca sa na budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a jej výzdoba štátnou zástavou.

Štátna zástava na budove Štátneho archívu v Trnave.

Štátna zástava nachádzajúca sa na sídle Trnavského samosprávneho kraja.

Starostlivosť o štáte zástavy si vyžaduje aj minimálne aktivity ako zabráneniu ich  zamotávaniu ako to môžeme vidieť na budove  Okresnej prokuratúry v Trnave, Štátneho archívu v Trnave, Knižnici Juraja Fándlyho, budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, sídla Trnavského samosprávneho kraja a budove Katastrálneho odboru Okresného úradu Trnava.

Sídlo Daňového úradu v Trnave, vlajka je v dotrhanom, vyblednutom stave. Na základe nášho podnetu kompetentní medzičasom vymenili vlajku za novú.

Budova Okresného úradu Trnava, zástava roztrhaná a zamotaná. Na základe nášho podnetu kompetentní medzičasom vymenili zástavu za novú.

Nedostatkom krásy na budove Okresného riaditeľstva PZ v Trnave je mierne vyblednutý štátny znak.

Budova sídla Okresného súdu v Trnave, štátna zástava v dotrhanom a zamotanom stave. Na základe nášho podnetu kompetentní medzičasom vymenili zástavu za novú.

Sídlo Krajského súdu v Trnave.

Štátna koruhva na budove Mestského  úradu v Trnave. V prípade Krajského súdu v Trnave a Mestského úradu Trnava ide o pozitívne príklady starostlivosti o výzdobu štátnymi symbolmi.

Radnica mesta Trnava, priam ukážková výzdoba štátnymi a mestskými symbolmi, správna absencia symbolov EÚ!

Hlavná budova Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Budova Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave STU.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Na základe nášho podnetu kompetentní medzičasom vymenili zástavu za novú.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, hlavná budova Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, budovy Materiálovotechnologickej  fakulty so sídlom v Trnave STU.  Vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú viesť k výchove k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky. V týchto prípadoch už nie je možné hovoriť o štátnych symboloch, tieto dotrhané, vyblednuté handry nie sú súce ani na vytretie podlahy.

--------------------------------------------------------------------------

TIP NA KNIHU

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti. Knihu si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782. DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Cena knihy je 16,49 eur + poštovné.

Viac informácií o knihe nájdete TU.