Štekot neprajníkov slovenskej samostatnosti

Vladimír Repka
13.08.2015 5 525 archív

Psi štekajú a karavána ide ďalej. Podobenstvo ako šité na mieru dnešnej slovenskej reality.

Áno, naša slovenská karavána napreduje ďalej nezadržateľne. Márne sú štekoty neprajníkov slovenskej samostatnosti, ktorí sa snažia vložiť do pamäti slovenského počítača vírus čechoslovakizmu.

Vznik Česko-Slovenskej republiky už stále viac ľudí správne chápe ako ďalší krok k získaniu vlastnej štátnej samostatnosti.

Vítanou príležitosťou im na to bolo nedávne výročie vzniku česko-slovenského štátu. Všetky denníky so silnou československou orientáciou priniesli pri tejto príležitosti svoje očakávané lamenty nad rozliatym mliekom. Pozornému čitateľovi však neuniklo, že neboli podopreté žiadnou konkrétnou akciou či prejavom, ktorý by vyjadroval súhlas aspoň časti slovenskej verejnosti. S výnimkou najextrémnejšej iredenty – tzv. Česko-slovenského výboru prijali občania Slovenskej republiky 28. október chladne. Tento medzistupeň prinášal okrem niektorých konkrétnych pozitív nevyhnutných na vytvorenie slovenskej štátnosti aj veľa retardačných prvkov. Vznik mýtov o československom národe, jazyku, kultúre a duchovnej jednote na večné časy a nikdy inak, siahol na samotnú podstatu existencie slovenského národa.

Dnes pohrobkovia Beneša a Gottwalda hovoria o tzv. nadštandardných vzťahoch, vzájomnosti a verejne deklarujú potrebu prijať 28. október za štátny sviatok Slovenskej republiky. Už im nestačí, že za účinnej pomoci časti slovenskej inteligencie bola zakódovaná česko-slovenská štátnosť do slovenských zákonov 29. augustom, ale chcú ísť ďalej.

Hovoria, aj o delení majetku a o tom, čo vraj deliť netreba – o kultúre neexistujúceho československého národa! Pripustiť podobné dezintegrujúce prvky do nášho slovenského života by zaváňalo samovraždou. V tomto zmysle ostáva spytovanie svedomia najmä novinárom, ktorí namiesto toho, aby vštepovali slovenskej verejnosti lásku a vernosť svojej krajine, otravujú ľudí svojimi schizofrenickými a spiatočníckymi chimérami. Tieto sa však našťastie míňajú svojho účinku.

Slováci už totiž zapálili čechoslovakizmu sviečku – na Deň zosnulých...

--------------------------------------------------------------------------

Vyberáme z archívov denníkov a týždenníkov zaujímavé články, ktorých obsah si môžete porovnať s realitou súčasnosti.  Archívne texty pochádzajú z čias obnovenia Slovenskej republiky a zachytávajú politické a spoločenské pohyby doma i v zahraničí. Píše sa rok 1994.

--------------------------------------------------------------------------

TIP NA KNIHU

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti. Knihu si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782. DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Cena knihy je 16,49 eur + poštovné.

Viac informácií o knihe nájdete TU.