Koniec multikulturalizmu v Európe

Kliment Uhrecký
21.07.2015 20 786 archív

Takmer na každom kroku dnes počujeme výraz multikulturalizmus. V dennej tlači, televíznych a rozhlasových správach, počujeme o ňom v škole, majú ho plné ústa politici. Tento zvrátený trend nie je novým javom. Všade, kde sa v minulosti objavil, sa stal príčinou rozpadu a zániku civilizácií.

Leonidas I. (kráľ Sparty) zahynul v bitke v Termopylskom priesmyku pri obrane Grécka, keď sa postavil so svojou malou armádou proti, zo severu sa blížiacej Xerxovej armáde, ktorá pozostávala z približne 80 000 až 200 000 mužov. Všetci Sparťania boli zabití. Napriek tomu obeť, ktorú Leonidas a jeho muži priniesli pri Termopylách, nezbavila Helénov odvahy, ale naopak, upevnilo sa ich odhodlanie bojovať, čo malo neskôr za následok Xerxovu definitívnu porážku. Záber z filmu 300.

Perzská ríša zanikla práve kvôli nemu, pretože samotní Peržania sa stali menšinou vo vlastnom štáte, prijímali cudzie kultúry a tie potom pohltili perzský element.

Alexander Veľký už potom takýto zlepenec iba dorazil. Sám sa však nechal opojiť multikultúrnym jedom, ktorý sa stal veľmi rýchlo osudný aj pre jeho ríšu. Rímske impérium tiež doplatilo na multikulturalizmus. Cudzincov z Blízkeho východu, ale aj Germánov bolo toľko, že samotní Rimania sa stali menšinou. Germánski bratia spoza Rýnu a Dunaja mali potom úlohu veľmi ľahkú. Dorazili pomocou svojich ľudí vo vnútri multikulturalizmom a konzumom rozvrátené impérium.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež: Naše právo. Naše zásady!  ------------------------------------------------------------------------

 

Majú to zakódované v krvi

Keď byzantskí cisári začali vťahovať do svojich konfliktov vo vnútri ríše moslimských žoldnierov, bol to začiatok konca Byzancie. Moslimskí Turci sa dostali na druhý breh Bosporu a neodišli z neho doteraz. Z hostí sa stali vládcovia, ktorí zničili nielen Byzanciu, ale podmanili si na niekoľko storočí aj kresťanov na Balkáne. Islam totiž multikulturalizmus v náboženskom ponímaní nepozná. Moslimský „multikulturalizmus“ sa asi naplno prejavil počas veľkej genocídy Arménov či genocídy kresťanských Asýrčanov či Grékov v Malej Ázii.

Súčasná Európa robí tie isté chyby. Podporuje príchod moslimov na jej územie. Títo moslimovia nevyznávajú európske hodnoty, majú iný životný štýl, sú neprispôsobiví a trvalo lipnú na zásadách islamu. Sú to typickí vojaci džihádu, lebo to majú v krvi. Tolerancia je pre nich cudzie slovo.

Likvidácia kresťanských menšín v moslimských krajinách je asi najlepšou ukážkou, čo v budúcnosti Európu čaká. Pri stále masívnejšej imigrácii moslimov do Európy a ich obrovskej natalite hrozí, že o pár rokov bude Európa celá moslimská.

Pre kresťanov nezostane nič iné, iba byť trpenou menšinou, vysťahovať sa (ale kam?) alebo konvertovať na islam. Aj voči obyvateľstvu bez náboženského vyznania sa moslimovia správajú pohŕdavo a nálepkujú ho názvom neveriaci psi. Možno si to neuvedomujeme, ale taká je realita.

Islamizácia Európy je teda aj začiatkom konca multikulturalizmu. Ten doteraz moslimom vyhovuje, lebo im otvára dvere do Európy, ale po víťazstve islamu sa stane multikulturalizmus iba prekážkou k ich definitívnemu ovládnutiu sveta.

--------------------------------------------------------------------------

TIP NA KNIHU

Ľudovít Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti. Knihu si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782. DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Cena knihy je 16,49 eur + poštovné.

Viac informácií o knihe nájdete TU.