Ľ. Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti

Michal Šindolár
02.07.2015 12 106 archív

V spoločnosti Nitrava vyšlo politologické dielo Slovanstvo a svet budúcnosti. Dielo je vrcholom filozofického myslenia a intelektuálneho vzopätia Ľudovíta Štúra. Po prvý raz vyšlo v Moskve roku 1867 po rusky ako sprievodná publikácia Slovanského zjazdu zásluhou ruského a aj na Slovensku veľmi dobre známeho slavianofila V. I. Lamanského.

Štúrovo dielo je priamočiare, jasné a zrozumiteľné. Je to sociologický rozbor sociálnych a duchovných pomerov vtedajšej európskej spoločnosti, pričom dôraz autor kladie na miesto slovanských národov v dejinách Európy a svojím spôsobom aj sveta.

Publikácia Ludevít Velislav Štúr – Slovanstvo a svet budúcnosti je odborným prekladom z ruského originálu do slovenčiny.

Ľudovít Štúr sa zamýšľa nad nepriaznivou situáciou slovanstva a nad postavením Západu. Taktiež sa venuje možnostiam oslobodenia sa slovanstva spod útlaku cudzích národov. Štúr nastoľuje nutnosť spojenia sa Slovanov a zvýšenia ich sebavedomia, aby sa predišlo ich podrobeniu sa iným národom. Vytvorenie nadnárodnej vlády či sily im bolo cudzie a tým pádom si nevytvorili veľký štát, v dôsledku čoho ľahko podľahli nepriateľovi.

Objednávky: Slovanstvo a svet budúcnosti (kliknite SEM).

DARČEK: Ku každej knižke vám pribalíme odznak rusko-slovenského priateľstva. Knihu je možné objednať aj na tel. čísle 0908 800 782.

Cena knihy je 16,49 eur + poštovné.

------------------------------------------------------------------------

Štúr v publikácii ďalej porovnáva Západ s Východom. Skúma fungovanie západnej Európy a jej postoj k Východu. Štúr vychádza z predpokladu, že západné národy svoje historické poslanie už splnili a ich duchovnosť sa vyčerpala, a tak na rad prichádzajú národy Slovanov, ktorých duchovnosť ešte len čaká na svoje historické uskutočnenie.

Podľa Ľudovíta Štúra, zákon historického vývoja, ktorý určuje beh dejín jednoznačne predpovedá slovanským národom veľkú a slávnu budúcnosť a jedného dňa Slovania prekročia románske i germánske národy míľovými krokmi.

Štúr sa v publikácii venuje aj slovanským tzv. federatívnym štátom, ktoré by sa realizovali vo forme jednotlivých republík, napr. Čechy, Morava, Lužice, Slovensko, Chorvátsko a pod. Uvažuje taktiež nad možnosťou, žeby všetkých južných a západných Slovanov centrálne zjednotilo Rakúsko. Tú možnosť nakoniec úplne vylúči. Štúr dospel k záveru, že jediná reálna a správna možnosť na zjednotenie Slovanov je pripojenie sa Slovanov k Rusku.

Ukážky z publikácie: