Májové výročia v našej histórii

Michal Šindolár
29.05.2015 4 518 archív

Významné výročia a udalosti z našej histórie uverejnené v mesačníku Právo Národa, ktorý vychádza od 18. apríla 2001. V našich novinách nájdete zaujímavé články, postrehy, glosy, reportáže a tematické príspevky.

Objednajte si Právo Národa ešte dnes.

 

Štrnásť bodov k národnej slobode

V Liptovskom Mikuláši boli 11. mája 1848 verejne vyhlásené Žiadosti slovenského národa. Žiadosti boli prvým politickým aktom Slovákov na celonárodnej úrovni a zároveň prvým národným programom s výraznými demokratickými prvkami. Uhorská vláda uvedené požiadavky odmietla. V slovenských stoliciach vyhlásila stanné právo a na príkaz ministra vnútra Bertalana Semereho vydali v súvislosti s proklamovaním Žiadostí slovenského národa zatykač na Ľudovíta Štúra, 22. mája na Jozefa Miloslava Hurbana a 1. júna na Michala Miloslava Hodžu.

Prvé odmietnutie čechoslovakizmu

V Prahe otvorili 15. mája 1895 veľkú Národopisnú výstavu československú, na ktorej sa predstavovalo aj slovenské ľudové umenie. Keď však v tejto súvislosti zblíženia Slovákov s Čechmi Jaroslav Vlček začal organizovať hnutie za jednotu „českoslovanského kmeňa“ s jednotným českým literárnym jazykom, slovenské vedúce osobnosti (Mudroň, Dula, Vajanský, Škultéty) zaujali zásadné odmietavé stanovisko zdôrazňujúc, že si cenia  podporu Čechov vo svojom národnom útlaku, ale iba ako samobytný slovenský národ zo strany samobytného českého národa.

Tuka a Mach žiadajú o mravnú podporu z Berlína

Nemecký vyslanec v Bratislave Hans Bernard hlásil do Berlína, že Alexander Mach bol u prezidenta Tisa a naliehal na radikálne riešenie židovskej otázky, ktoré však Tiso odmietol. Preto ministerský predseda Tuka prosí o inštrukcie a mravnú podporu z Berlína. Bernard bol pozvaný do Berlína, aby podal podrobnú správu o vnútornej situácii na Slovensku. Vo svojom referáte zdôraznil, že sa na Slovensku nijako nerieši židovská otázka, lebo tam pokladajú týchto najväčších nepriateľov Nemecka za svojich nenahraditeľných spoluobčanov. 

Prvý krok k Svetovému kongresu Slovákov

Predstavitelia dvoch hlavných politických zoskupení Slovákov v zahraničí - SNRvZ na čele s Karolom Sidorom a SOV prof. Ferdinanda Ďurčanského - z iniciatívy predsedu Slovenskej ligy v Amerike Filipa Hrobáka sa stretli 28. - 29. mája 1960 v New Yorku a dohodli sa na založení spoločnej organizácie s názvom Slovenská oslobodzovacia rada. Za predsedu Výkonného výboru zvolili F. Ďurčanského a za predsedu Zhromaždenia Dr. Jozefa Kirschbauma. Bol to prvý krok k prípravám na utvorenie Svetového kongresu Slovákov.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár