Slovenská paprika musí páliť viac ako tá maďarská

Pavol Poprocký
22.05.2015 4 102 archív

Je máj a ja cestujem z Tornale (bývalé Šafárikovo) do Nitry na zápočet. Všetko na vlakovej stanici prebieha tak, ako zvyčajne. Až na jednu situáciu, ktorá nastala po mojom zakúpení cestovného lístka.

K pokladni prišla jedna mladá, celkom pekná blondínka. Svojím vzhľadom urobila na mňa dojem, až kým neotvorila ústa. Pýtala si lístok do „Bestercéra“, čo v preklade z maďarčiny znamená do Bystrice.

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka.

Hovoríte si, že nič nezvyčajné na juhu Slovenskej republiky? Žijem asi osem kilometrov od slovensko-maďarského pohraničia (obec Rumince) a tiež som sa s podobnými situáciami stretol, keď sa štátny zamestnanec počas svojej pracovnej doby nerozpráva so zákazníkom úradným jazykom - slovenčinou. A to je chyba.

Zamestnanec, ktorý je platený z daní všetkých obyvateľov SR, by mal byť potrestaný nie za to, aký je jeho materinský jazyk alebo za to, aká je jeho národnosť (to sme v minulosti pocítili na „vlastnej“ koži vďaka Apponyiho zákonom), ale za to, že nerešpektuje zákon o štátnom jazyku.

Ako chceme tvoriť slovenskú budúcnosť, keď si dostatočne nevážime náš jazyk? Myslím si, že by bolo na mieste, aby sa aj Slováci žijúci na nezmiešanom území zmenili a prestali o danom probléme hovoriť iba v krčmách.

------------------------------------------------------------------------ Prečítajte si tiež: Vzor vytrvalosti, múdrosti a vzdelanosti

------------------------------------------------------------------------

Mám veľa kamarátov, ktorí hovoria po maďarsky, ale aj napriek tomu, že maďarčinu ovládam na úrovni pokročilého, rozprávam sa s nimi a komunikujem s nimi výlučne po slovensky. A veľmi ma teší, že títo moji známi, to s veľkou mierou chápu a rešpektujú.

Ak chceme meniť budúcnosť, berme si ponaučenie z minulosti a začnime práve teraz! Slovenská paprika musí na (celom) Slovensku páliť viac ako tá maďarská.

--------------------------------------------------------------------------

TIP: Jedna z najkrajších šiltoviek so štátnym znakom Slovenskej republiky. Šiltovku si môžete objednať na stránke www.vlastenec.sk alebo na čísle 0908 800 782.

--------------------------------------------------------------------------

PRÁVO NÁRODA - NOVINY PRE SLOVENSKO.                    Objednávkový formulár